Up Lange Kleiweg in Rijswijk is een kinderdagverblijf met maximaal 16 kindplaatsen en  ingeschreven in het LRK onder nummer : 306187802 Gegevens locatie Up Lange Kleiweg Lange Kleiweg 80 2288GK Rijswijk Inschrijving LRK: 306187802 Startdatum: 17-4-2023 Aanbod VE (voorschoolse educatie): Ja Ouderparticipatiec crèche: Nee Verantwoordelijke gemeente: Rijswijk De GGD-inspectierapporten zijn in te zien via de […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl