Gemeentes waarbij het marktaandeel van stichtingen groter is dan landelijk gemiddeld hebben vaak minder kindplaatsen beschikbaar per inwoner. Dit blijkt uit onderzoek van Kinderopvang-Wijzer. Gekeken is naar het aantal kindplaatsen per rechtspersoon in een gemeente. Landelijk gezien komt daarbij naar voren dat 35,92 % van kindplaatsen in handen is van een stichting en 64,08 % […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl