Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Amsterdam? Kinderopvang Vlinderrijk B.V. is een kinderdagverblijf met maximaal 23 kindplaatsen. Gegevens locatie Kinderopvang Vlinderrijk B.V. Kattenburgerkruisstraat 5 1018JR Amsterdam Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is sinds 5-7-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 468043457. Dit betekent dat ze voldoen aan […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl