Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Geleen? KDV de Kluis is een kinderdagverblijf met maximaal 28 kindplaatsen. Gegevens locatie KDV de Kluis Kluis 19 6165EL Geleen Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 179769650. Dit betekent dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl