Parrella-Kalkman is ingeschreven in het LRK als houder van één of meer kinderopvanglocaties.

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl