De Groeiboom is een kinderdagverblijf met maximaal 16 kindplaatsen in Amsterdam. Deze locatie is sinds 1-9-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 313393527. Gegevens locatie De Groeiboom Orteliusstraat 28 1057BB Amsterdam Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang betekent dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl