CompaNanny Eerste Helmer is een kinderdagverblijf met maximaal 54 kindplaatsen in Amsterdam. Deze locatie is sinds 11-9-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 337744221. Gegevens locatie CompaNanny Eerste Helmer Potgieterstraat 34 1053XX Amsterdam Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang betekent dat ze voldoen aan […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl