Het afgelopen voorjaar heeft het kabinet gratis zelftesten verstrekt in de kinderopvang en het onderwijs. Zo kon het personeel zichzelf twee keer per week preventief testen, met als doel om bij te dragen aan de continuïteit van onderwijs en opvang. Het ministerie van OCW heeft, samen met het ministerie van SZW, een monitoronderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van, de ervaringen met en de motivatie bij het preventief zelftesten in de kinderopvang en alle sectoren van het onderwijs. De Kamerbrief bij onderzoeksrapportages zelftesten in onderwijs en kinderopvang is recent naar de Tweede Kamer gestuurd. Het afgelopen voorjaar heeft het kabinet gratis zelftesten verstrekt in de kinderopvang en het onderwijs. Zo kon het personeel zichzelf twee keer per week preventief testen, met als doel om bij te dragen aan de continuïteit van onderwijs en opvang. Het ministerie van OCW heeft, samen met het ministerie van SZW, een monitoronderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van, de ervaringen met en de motivatie bij het preventief zelftesten in de kinderopvang en alle sectoren van het onderwijs. De Kamerbrief bij onderzoeksrapportages zelftesten in onderwijs en kinderopvang is recent naar de Tweede Kamer gestuurd. Bron : Veranderingen kinderopvang – Nieuwsberichten Url : Read More [#item_full_content]