Uit de meeste recente kwartaalpeiling blijkt dat 71% van de kinderopvangorganisaties een tekort heeft aan personeel, dat is een toename van 15% sinds mei. In de bso is het tekort met 79% nog groter. De belangrijkste oorzaak is te weinig beschikbare kandidaten (81%). Daarnaast worden ziekteverzuim, uitstroom en een tekort omdat de organisatie wil groeien genoemd. Dit blijkt uit de kwartaalpeiling van Kinderopvang werkt! Om de tekorten aan te pakken werkt de sector op verschillende manieren aan werving en behoud van medewerkers. Tekort op alle dagen De personeelstekorten zijn een landelijk probleem, met uitschieters in de grote steden. Organisaties hebben vooral… Bron : Werken bij Kinderopvang Lees verder : Read More