Protocol kinderopvang aangepast

Naar aanleiding van de persconferentie en de aangepaste richtlijnen van het RIVM per 18 september is het protocol kinderopvang aangepast. Een aantal regels zijn gewijzigd, met name rondom de thuisblijfregels voor kinderen. Bekijk hieronder de wijzigingen op een rij. Naar aanleiding van de persconferentie en de aangepaste richtlijnen van het RIVM per 18 september is … Meer lezen Protocol kinderopvang aangepast

Dag van de Pedagogisch Medewerker

Het is vandaag de Dag van de Pedagogisch Medewerker. Daarom heeft de Staatssecretaris van SZW de volgende videoboodschap gemaakt, waarin hij de medewerkers in de kinderopvang bedankt voor hun waardevolle inzet. Het is vandaag de Dag van de Pedagogisch Medewerker. Daarom heeft de Staatssecretaris van SZW de volgende videoboodschap gemaakt, waarin hij de medewerkers in … Meer lezen Dag van de Pedagogisch Medewerker

Enquête website veranderingenkinderopvang.nl

Door middel van de website veranderingenkinderopvang.nl wil het ministerie van SZW gastouders, kinderopvanghouders en degenen die werkzaam zijn binnen de sector zo goed mogelijk informeren over alles wat er speelt rondom de kinderopvang. Hierbij is het van belang om constant na te gaan of de website nog voldoet aan de behoeften van de doelgroep. Uw … Meer lezen Enquête website veranderingenkinderopvang.nl

Internetconsultatie wijziging Besluit Kinderopvangtoeslag

Het Besluit Kinderopvangtoeslag wordt gewijzigd. Het recht op kinderopvangtoeslag is mede afhankelijk van het aantal gewerkte uren van de ouder(s). In 2020 wordt de koppeling gewerkte uren in de kinderopvangtoeslag tijdelijk verruimd. Deze aanpassing houdt verband met de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang van 16 maart tot en met 7 juni 2020 in verband met … Meer lezen Internetconsultatie wijziging Besluit Kinderopvangtoeslag

Protocol kinderopvang aangepast

Naar aanleiding van de landelijke richtlijnen per 2 september is het protocol kinderopvang aangepast. Een aantal regels zijn gewijzigd, met name rondom het quarantainebeleid voor kinderen. Bekijk hieronder de wijzigingen op een rij. Naar aanleiding van de landelijke richtlijnen per 2 september is het protocol kinderopvang aangepast. Een aantal regels zijn gewijzigd, met name rondom … Meer lezen Protocol kinderopvang aangepast

Vergoeding voor ouders die buiten noodregeling kinderopvang vallen

Er komt een vergoeding voor ouders die tijdens de gedwongen sluiting van de kinderopvang vanwege Corona de rekening hebben doorbetaald en tot nu toe buiten de compensatieregeling vielen. Er komt een vergoeding voor ouders die tijdens de gedwongen sluiting van de kinderopvang vanwege Corona de rekening hebben doorbetaald en tot nu toe buiten de compensatieregeling … Meer lezen Vergoeding voor ouders die buiten noodregeling kinderopvang vallen

Gewijzigd protocol n.a.v. richtlijn thuisquarantaine

Naar aanleiding van de quarantainerichtlijn van het kabinet is het protocol kinderopvang aangepast. Er is extra informatie opgenomen voor ouders die terugkomen uit een vakantieland met oranje of rood reisadvies. Naar aanleiding van de quarantainerichtlijn van het kabinet is het protocol kinderopvang aangepast. Er is extra informatie opgenomen voor ouders die terugkomen uit een vakantieland … Meer lezen Gewijzigd protocol n.a.v. richtlijn thuisquarantaine

Uitstel IKK-eisen naar 2025

In de Verzamelbrief Kinderopvang juni 2020 is aangekondigd dat de implementatie van de IKK-eisen ‘minimum taalniveau’ en ‘babyscholing’ wordt uitgesteld van 2023 naar 2025. Deze implementatie is één van de oplossingsrichtingen om de arbeidsmarktkrapte aan te pakken.   In de Verzamelbrief Kinderopvang juni 2020 is aangekondigd dat de implementatie van de IKK-eisen ‘minimum taalniveau’ en … Meer lezen Uitstel IKK-eisen naar 2025

Workshops Waarborgfonds – Op weg naar een uurprijs voor 2021

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang organiseert ook in 2020 weer de workshops ‘Op weg naar een uurprijs voor 2021’. Bepaalt u de uurprijs aan de hand van een psychologische grens of kijkt u vooral naar wat de concurrent doet? Volgt u standaard het landelijk advies rondom de prijsverhoging of verhoogt u de prijs maar minimaal om … Meer lezen Workshops Waarborgfonds – Op weg naar een uurprijs voor 2021

Workshops Waarborgfonds – Inzet pedagogisch beleidsmedewerker en coach

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang organiseert de workshop ‘Inzet pedagogisch beleidsmedewerker en coach’. Tijdens deze workshop wordt er volgens de uitgangspunten van de wet praktisch met de invulling van deze functie aan de slag gegaan. Hoe zit het met de positionering van deze functie in de organisatie? Hoe borgt u de uitvoering en de kwaliteit, en … Meer lezen Workshops Waarborgfonds – Inzet pedagogisch beleidsmedewerker en coach

Protocol kinderopvang aangepast

Naar aanleiding van de landelijke richtlijnen per 1 juli is het protocol kinderopvang aangepast. Een aantal regels komen te vervallen. Bekijk hieronder om welke regels dit specifiek gaat. Naar aanleiding van de landelijke richtlijnen per 1 juli is het protocol kinderopvang aangepast. Een aantal regels komen te vervallen. Bekijk hieronder om welke regels dit specifiek … Meer lezen Protocol kinderopvang aangepast

Protocol kinderopvang aangepast: jonge kinderen met neusverkoudheid mogen naar kinderopvang

Kinderen van 0 – 4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool  hoeven niet langer thuis te blijven als ze neusverkouden zijn. Het RIVM heeft het beleid voor kinderdagverblijven en scholen gewijzigd en de handreiking met betrekking tot neusverkouden kinderen hierop aangepast. Deze en andere wijzigingen zijn opgenomen in het protocol … Meer lezen Protocol kinderopvang aangepast: jonge kinderen met neusverkoudheid mogen naar kinderopvang

Protocol kinderopvang aangepast

Het protocol kinderopvang is aangepast. Er zijn met name wijzigingen doorgevoerd in de thuisblijfregels en hygiënemaatregelen. Bekijk hieronder de belangrijkste wijzigingen. Wees terughoudend in het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging bij inname van deze middelen. Ouders en personeel/gastouders dienen bij terugkeer uit vakantielanden of -gebieden met een oranje of rode risicokleur 2 … Meer lezen Protocol kinderopvang aangepast

Eerste kwartaalrapportage kinderopvang 2020

In juli is de eerste Kwartaalrapportage kinderopvang op rijksoverheid gepubliceerd. Deze bevat het gemiddelde gebruik en tarieven van kinderopvang, ingeschreven locaties en de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie. In juli is de eerste Kwartaalrapportage kinderopvang op rijksoverheid gepubliceerd. Deze bevat het gemiddelde gebruik en tarieven van kinderopvang, ingeschreven locaties en de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie. Bron … Meer lezen Eerste kwartaalrapportage kinderopvang 2020

Gewijzigde beleidsregel werkwijze toezichthouder kinderopvang

Om gemeenten en GGD’en richting en houvast te geven bij het toezicht op de kwaliteitseisen met betrekking tot het vaste gezichtencriterium (VGC) en de 3-uursregeling is in juli 2019 door SZW, de VNG en GGD GHOR Nederland een gezamenlijke brief aan gemeenten en GGD’en opgesteld. In deze brief is toegezegd om de in de brief … Meer lezen Gewijzigde beleidsregel werkwijze toezichthouder kinderopvang