Maak kans op de Jaap Doek Kinderrechten-scriptieprijs

  • door

De Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden en Defence for Children loven dit najaar voor het eerst de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs uit. Deze scriptieprijs is ingesteld ter ere van professor Jaap Doek vanwege zijn bijzondere verdiensten op het terrein van kinderrechten, binnen Nederland en wereldwijd. De scriptieprijs bestaat onder andere uit een bezoek aan het VN-Kinderrechtencomité in Genève en een geldbedrag.

Prijs en voorwaarden

Niet alleen rechtenstudenten maar ook studenten vanuit andere disciplines kunnen meedingen naar deze scriptieprijs. Deelnemers aan de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs maken kans op een georganiseerde reis naar Genève, inclusief een bezoek aan het VN-Kinderrechtencomité, en een geldprijs ter waarde van EUR 1.000,00 vrij te besteden. Voor beoordeling komen in aanmerking masterscripties (Nederlands en Engelstalig) die in het afgelopen academisch jaar (1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013) met minimaal een 8 of hoger zijn beoordeeld. De deadline voor het inleveren van de masterscriptie is 1 oktober 2013, 12.00 uur.

Jury

De jury bestaat uit een aantal deskundigen met bijzondere verdiensten op het gebied van kinderrechten:
– Jaap Doek, (voorzitter), emeritus hoogleraar Jeugdrecht (Vrije Universiteit Amsterdam);
– Ton Liefaard, UNICEF-hoogleraar Kinderrechten (Universiteit Leiden);
– Kristoffel Lieten, emeritus hoogleraar Kinderarbeid (Universiteit van Amsterdam);
– Maud de Boer-Buquicchio, voormalig plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa;
– Aloys van Rest, directeur Defence for Children Nederland;
– Karin Arts, hoogleraar Internationaal Recht en Ontwikkeling (ISS Den Haag).

Meer informatie

Zie voor een gedetailleerde beschrijving de voorwaarden van het reglement van de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs.

Vragen over de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs?
Neem contact op met het secretariaat van de Afdeling Jeugdrecht, via jeugdrecht@law.leidenuniv.nl of 071-527 60 56

Bron :

Deel dit artikel