Wob-besluit op het Wob-verzoek inzake de notulen van het MT Belastingdienst over de periode 2013-2015

Op 17 november 2020 is het Wob-besluit op het Wob-verzoek inzake de notulen van het MT Belastingdienst over de periode 2013-2015 openbaar gemaakt[i]. Samen met dit besluit zijn 12 bijlagen openbaar gemaakt waarin de notulen zijn opgenomen. Naar aanleiding van het rapport ‘Ongekend onrecht’ heeft het kabinet besloten dat alle documenten waarin passages onleesbaar zijn gemaakt op basis van art. 11, lid 1, Wob (persoonlijke beleidsopvattingen) openbaar worden gemaakt inclusief deze passages.

Hieronder zijn de bijlagen weergegeven waarin de bewuste passages openbaar zijn gemaakt. Bijlagen die hier niet worden vermeld bevatten geen passages die destijds onleesbaar zijn gemaakt op grond van art. 11, lid 1, Wob. Het oorspronkelijke besluit treft u via onderstaande verwijzing.

In januari 2023 zijn op deze pagina een aantal documenten opnieuw gepubliceerd. Deze documenten bevatten persoonsgegevens die ten onrechte niet gelakt waren. Nadat deze persoonsgegevens alsnog zijn gelakt, zijn de documenten opnieuw gepubliceerd. 


[i] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/11/17/wob-besluit-op-het-wob-verzoek-inzake-de-notulen-van-het-mt-belastingdienst-over-de-periode-2013-2015

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van de Rijksoverheid