In het wob-besluit van 2 november 2020 (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/11/02/besluit-op-wob-verzoek-over-de-aangifte-en-de-belastingdienst) zijn verschillende stukken openbaar gemaakt in het kader van de aangifte die is gedaan tegen de Belastingdienst, waaronder Toeslagen. Op basis van de toezegging van het Kabinet worden de stukken en/of passages die eerder geweigerd zijn vanwege persoonlijke beleidsopvattingen hiermee alsnog openbaar gemaakt.

In januari 2023 zijn op deze pagina een aantal documenten opnieuw gepubliceerd. Deze documenten bevatten persoonsgegevens die ten onrechte niet gelakt waren. Nadat deze persoonsgegevens alsnog zijn gelakt, zijn de documenten opnieuw gepubliceerd. 

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van de Rijksoverheid