Op 10 november 2020 heeft de staatssecretaris Toeslagen en Douane een besluit genomen over documenten inzake de notulen van het MT Toeslagen tussen 2012 en 2018 en de ARO documenten van diezelfde periode (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/11/10/besluit-op-een-verzoek-om-informatie-over-de-notulen-van-het-mt-toeslagen-en-aro-documenten-over-de-periode-van-2012-2018).

Bijgevoegd zijn de documenten die artikel 11.1 passages bevatten en deze zijn  ontlakt.

In januari 2023 zijn op deze pagina een aantal documenten opnieuw gepubliceerd. Deze documenten bevatten persoonsgegevens die ten onrechte niet gelakt waren. Nadat deze persoonsgegevens alsnog zijn gelakt, zijn de documenten opnieuw gepubliceerd. 

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van de Rijksoverheid