Op 15 november 2019 is er een Wob-besluit genomen over Combiteam Aanpak Facilitators (CAF). In het kader van de toezegging aan de Kamer als reactie op het rapport van de POK zijn in dit dossier alle persoonlijke beleidsopvattingen ontlakt.

Het oude Wob-besluit is te vinden via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/11/15/besluit-op-wob-verzoek-over-combiteam-aanpak-facilitators-caf

In januari 2023 zijn op deze pagina een aantal documenten opnieuw gepubliceerd. Deze documenten bevatten persoonsgegevens die ten onrechte niet gelakt waren. Nadat deze persoonsgegevens alsnog zijn gelakt, zijn de documenten opnieuw gepubliceerd. 

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van de Rijksoverheid