De Week van het Jonge Kind 2014

De Week van het Jonge Kind (6-12 april 2014) is voor iedereen die betrokken is bij het jonge kind. De bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Ouders kunnen in deze week in gesprek gaan met allen die betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind(eren) om zo te laten weten wat voor hun belangrijk is. Het thema van deze week is ‘Early years are learning years’

We nodigen een ieder die betrokken is bij de opvoeding en ontwikkeling, verzorging of begeleiding van het jonge kind uit om aan deze week mee te doen. Werk je zelf met kinderen, ben je leerkracht of een andere professional die met jonge kinderen te maken heeft? Dan is deze week ook voor jou. Laat zien wat voor jou belangrijk is in deze eerste jaren. Laat zien en horen wat je doet en waarom dit belangrijk is voor jonge kinderen. Ouders vragen wij hun stem te laten horen en de dialoog aan te gaan.

In Amsterdam heeft het Amsterdamse Platform Kinderopvang een gezamenlijk subthema gekozen ‘Bouwen van onderaf’. Deze subtitel komt vanuit de werkgroep strategie van het Amsterdams Platform Kinderopvang (APK) in samenwerking met het Platform Kleine Kinderopvangorganisaties Amsterdam (PAKK). APK en PAKK willen met deze week gezamenlijk de kwaliteit van Amsterdamse kinderopvang onderstrepen en het jonge kind centraal zetten.

De aftrap van de week is op vrijdag 4 april a.s. Er wordt een openingscongres georganiseerd in Panama te Amsterdam, van 09.00 – 13.30 u. Verschillende sprekers zullen hun visie geven op het thema. We verwachten o.a. Elly Singer, pedagoog en ontwikkelingspsycholoog; Dré van Dongen, Inspecteur VVE; Lex Staal, directeur Brancheorganisatie Kinderopvang; Mirella Vierveijzer, consulent Amsterdams Natuur- en Milieu-educatie Centrum (ANMEC). Er is tevens een informatiemarkt waar u inspiratie op kunt doen.

Aanmelding voor het congres kan via: weekvanhetjongekind@gmail.com

De website en het openingscongres op 4 april 2014 zijn mede mogelijk gemaakt door: Kinder Service Hotels. Hier treft u alle bedrijven aan.

Week van het Jonge Kind

Week van het Jonge Kind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron : website Kinder Service Hotels

Deel dit artikel