Amsterdamse Week van het Jonge Kind 2014

Een twintigtal kleine en grote kinderopvangorganisaties die actief zijn in Amsterdam, hebben de krachten gebundeld en geven van 4 tot en met 12 april invulling aan de internationale Week van het Jonge Kind. De week wordt ingeluid met een congres en op ruim 100 locaties in de stad vinden verschillende activiteiten plaats. Met dit initiatief onderstrepen de organisaties de kwaliteit van Amsterdamse kinderopvang en stellen ze het jonge kind centraal. 

Tijdens deze week willen de organisaties extra aandacht vragen voor het belang van de ontwikkeling van kinderen in de eerste levensjaren. De eerste zes jaar van een kind zijn bepalend voor de schoolcarrière en maatschappelijke ontwikkeling. Daarom is het van belang juist in deze tijden hierin te blijven investeren.

Dr. Elly Singer is ontwikkelingspsycholoog en pedagoog en doet al 40 jaar onderzoek in kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam en Utrecht. “Goede kinderopvang is een verrijking voor het kind. Het draagt positief bij aan de ontwikkeling van kinderen, op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief niveau. Op de kinderopvang kunnen ze vriendschappen opbouwen, samen spelen en delen, rekening houden met anderen en kennismaken met verschillende waarden en normen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat kinderen in achterstandssituaties die op goede kinderopvang hebben gezeten, het beter doen op school.”

De aftrap voor deze week wordt gegeven in Panama met een openingscongres. Verschillende sprekers geven hun visie: Elly Singer, pedagoog en ontwikkelingspsycholoog; Dré van Dongen, Inspecteur Vroeg Voorschoolse Educatie, Lex Staal, directeur Brancheorganisatie Kinderopvang; Mirella Vierveijzer, consulent Amsterdams Natuur- en Milieueducatie Centrum (ANMEC). Alle deelnemende kinderopvanglocaties hebben deze week verschillende activiteiten.

Over de week van het jonge kind

Sinds 1971 wordt in Amerika jaarlijks een Week of the Young Child www.naeyc.org georganiseerd. Gedurende deze week wordt aandacht gevraagd voor de behoeften van jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien, en er wordt aandacht besteed aan de programma’s en leermethodes die ondersteuning bieden tijdens de eerste leerjaren van kinderen.

Openingscongres 4 april

Er wordt een openingscongres georganiseerd in Panama te Amsterdam, van 09.00 – 13.30 u. Verschillende sprekers zullen hun visie geven op het thema. We verwachten o.a. Elly Singer, pedagoog en ontwikkelingspsycholoog; Dré van Dongen, Inspecteur VVE; Lex Staal, directeur Brancheorganisatie Kinderopvang; Mirella Vierveijzer, consulent Amsterdams Natuur- en Milieu-educatie Centrum (ANMEC). Er is tevens een informatiemarkt waar u inspiratie op kunt doen.

Aanmelding voor het congres kan via: weekvanhetjongekind@gmail.com

Bron : persbericht Week van het Jonge Kind

Deel dit artikel