Optimale kansen voor onze kinderen “normen en waarden”

Kinder Service Hotels 0rganiseert in samenwerking met BS het Gein, Hennie Pleizier en vele andere Professionals op donderdag 10 april 2014 van 19.15 tot 21.30 uur een ouderavond met als thema “Optimale kansen voor onze kinderen “normen en waarden”

Er is een aantrekkelijk en informatief programma samengesteld, waarbij u deel kunt nemen aan 2 verschillende workshops. Zie onderstaand informatie over de inhoud van de workshops die worden aangeboden. Ook ouders, verzorgers en leraren, waarvan de kinderen geen gebruik maken van de opvang bij KSH worden hierbij van harte uitgenodigd om, geheel vrijblijvend, deel te nemen aan deze ouderavond.

Programma:
 19.15-19.30 Welkom en inloop
 19.30-20.15 Workshopronde 1
 20.15-20.30 PAUZE koffie/thee voorzien
 20.30-21.15 Workshopronde 2
 21.15-21.30 afsluiting van ouderavond : ruimte voor vragen, opmerkingen en evaluatie van de ouderavond

U heeft de keuze uit verschillende workshops:
*1 Baby gebaren
– Communiceren met baby’s, voordat ze kunnen praten. Door Kjille Soeting Essenburg;
– Er is een manier om met baby’s te communiceren, lang voordat ze kunnen praten.
– Een baby ontwikkelt zich op motorisch gebied veel eerder dan dat de spieren en
– de coördinatie in de mond ver genoeg zijn om te kunnen spreken, waardoor het
– babygebarenprogramma erg goed aansluit bij de mogelijkheden van het kind.

* 2 Omgaan met lastig gedrag in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, door Fieke Zwaal; Dwars, brutaal, verdrietig of boos? Moeilijk gedrag van een kind is lastig voor ouders. In deze workshop bespreken we de gevolgen hiervan voor ouders en kind. Er worden praktische handreikingen gedaan om kinderen in de gewenste richting te sturen of te corrigeren in hun gedrag.
* 3 Omgaan met lastig gedrag in de leeftijd van ±2 tot 4jaar, door Manon van der Meulen;
– Dwars, brutaal, verdrietig of boos? Moeilijk gedrag van een kind is lastig voor ouders. In deze workshop bespreken we de gevolgen hiervan voor ouders en kind.
– Er worden praktische handreikingen gedaan om kinderen in de gewenste
– richting te sturen of te corrigeren in hun gedrag.

* 4 Hoe belangrijk is het dat ouders en school samenwerken? Door adjunct directeur Tony Janssen van b.s. het Gein ;
– Hierin wordt besproken hoe belangrijk het is dat ouders en school/opvang met elkaar samenwerken waarin het kind centraal staat en waarin wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd. Wat verwachten wij van ouders en wat mogen ouders van school verwachten.

* 5 Communicatietraining volgens de Gordon methode door Manja Bottemanne;
– De Gordon Communicatie vaardigheden zoals actief luisteren zijn altijd en overal toepasbaar. In alle situaties en op ieder moment! Of het nu gaat over uw relatie met uw kinderen, omgang met vrienden, overleg op het werk, werken met kinderen op school en de kinderopvang. Overal geeft het toepassen van de Gordon vaardigheden betere resultaten in de communicatie en versterking van de relatie.

* 6. Hoe belangrijk is sport? Door Henny Pleizier;
– Leren omgaan met elkaar, Samenwerken, Verantwoordelijk voor elkaar, Respect voor jezelf en voor de ander en omgaan met verlies en winst. Allemaal zaken die je leert met sport. Een interessante workshop gegeven door Henny Pleizier.

Komt u ook? Deelname is gratis!
Locatie: KSH Kidsclub en KDV Gein, Jacob Krüsestraat 73, 1106 ZK Amsterdam

Meld u aan op 020-4531778 of stuur een mailbericht naar kidsclubgein@kinderservicehotels.nl
Zie ook de website van Kinder Service Hotels.

Deel dit artikel