Abvakabo : Stilte rondom kinderopvangtoeslag 2013 verontrustend

Hoewel er steeds meer informatie uit de plannen van de PvdA en VVD naar buiten komt, blijf het opvallend stil over het thema bezuinigingen kinderopvang. Een verontrustende situatie volgens Abvakabo FNV.

In het deelakkoord over de begroting van 2013 is niets terug te vinden over het terugdraaien van de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag voor midden- en hogere inkomens. De bezuinigingen zijn voor het eerst aangekondigd in het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

Briljante voorstellen
Nu geeft de PvdA aan de bezuinigingen op de kinderopvang voor 2013 terug te willen draaien, maar ze krijgen dit, in samenwerking met de VVD, financieel niet rond. Het CDA en GroenLinks geven nu aan oppositie te gaan voeren tegen de bezuinigingen op de kinderopvang. Maar VVD en de PvdA staan alleen open voor ‘briljante voorstellen’ om het begrotingsakkoord aan te passen.

Plan
Abvakabo FNV en de FNV voeren al tijden gesprekken met de politiek om de bezuinigingen tegen te gaan. In maart van dit jaar zijn wederom handtekeningen overhandigd aan diverse politieke partijen. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft bij aanvang van de formatie een plan voorgelegd aan de onderhandelingsdelegaties om de bezuinigingen te kunnen afwenden. Dit alles lijkt niet tot een resultaat te leiden. Het ziet er dus naar uit dat de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag voor midden- en hogere inkomens in 2013 doorgang vinden.

Verontrustend
Een zeer verontrustend bericht vindt ook Ilse van der Weiden bestuurder Kinderopvang van Abvakabo FNV: ‘Wij vrezen in 2013 een hogere vraaguitval. Dat is van invloed op de medewerkers in de sector. Wij vinden dat de sector teveel onder druk wordt gezet. Een pedagogisch medewerker draagt echt bij aan de ontwikkeling van een kind. De bezuinigingen veranderen de sector drastisch en dan zijn het in dit geval negatieve veranderingen.’

Bron : http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/nieuws/stilte-rondom-bezuinigingen-kinderopvangtoeslag2013

Deel dit artikel