Abvakabo FNV geschokt over rapport Commissie Samson

Abvakabo FNV is diep geschokt over het misbruik van kinderen in residentiële jeugdinstellingen en pleeggezinnen, waarin zij door de overheid zijn geplaatst. De bond roept de overheid op om de aanbevelingen en conclusies uit het rapport over te nemen. ‘Onze zorg gaat in de eerste plaats uit naar alle slachtoffers en alle overige betrokkenen.’

Op welke wijze kunnen de risico’s zoveel mogelijk geminimaliseerd worden? ‘Zoals het rapport al aantoont, moet de professional weer de professional zijn’, aldus Hans Wijers, bestuurder jeugdzorg bij Abvakabo FNV. ‘Het is cruciaal om als gezinsvoogd of medewerker van een residentiële jeugdinstelling voldoende tijd te hebben om goed contact met de toevertrouwde pupil op te bouwen. Daarbij moet er voldoende vertrouwen in de professionals worden uitgesproken in plaats van continue controles op hen door te voeren”. Helaas blijkt uit de praktijk dat de werkdruk in de jeugdzorg heel hoog is en vanwege de bezuinigingen alleen maar toeneemt. “Zo worden de risico’s alleen maar groter in plaats van kleiner’, aldus Wijers.

Professionalisering
De sociale partners, waaronder Abvakabo FNV, zijn volop bezig met het thema professionalisering. Dat betekent dat medewerkers aan allerlei eisen moeten voldoen om in de sector te mogen werken. Verklaringen omtrent goed gedrag en scholing op het gebied van seksualiteit en ontwikkelingen maken daar ook onderdeel van uit, wat de bond onderschrijft. De commissie concludeert dat seksueel misbruik in de jeugdzorg voor meer dan de helft tussen kinderen onderling plaatsvindt. Dit betekent dat de werknemers goed getraind en geschoold moeten zijn in het herkennen van deze problemen. Maar ook hoe het bespreekbaar gemaakt moet worden en waar het gemeld kan worden.

‘Het is op dit moment echter vaak niet duidelijk bij wie de medewerkers en kinderen terecht kunnen als er sprake is van seksueel misbruik. Als werknemers het signaleren, wie is dan probleemeigenaar? De overheid neemt op dit gebied te weinig verantwoordelijkheid’, aldus Wijers.

Beroepskracht kind ratio
Net als in andere sectoren, zoals de kinderopvang, is de vakbond een groot voorstander van een beroepskracht kind ratio. Om risico’s zoveel mogelijk te beperken is een wettelijke norm van het aantal kinderen dat door één persoon begeleid wordt, onmisbaar. Eén van de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Samson is dat de contactfrequentie omhoog gaat. Ook dit onderschrijft de bond, mits dit niet zal leiden tot een nog hogere werkdruk dan er nu al heerst in de sector. Wijers: ‘Het menselijke contact moet voor alles gaan. Helaas zien we nu in de jeugdzorg dat de bureaucratisering van de sector is doorgeslagen. De verhoudingen moeten hierop absoluut worden aangepast.’  

Overgang gemeenten
Tenslotte onderschrijft de bond dat de transitie van jeugdzorg naar gemeenten niet door moet gaan zolang de deskundigheid er niet is.

Bron : http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/nieuws/geschokt-over-rapport-commissie-samson

Deel dit artikel