Vanaf medio mei zelftesten beschikbaar voor personeel kinderopvang

  • door

Op korte termijn komen voor de kinderopvangsector zelftesten beschikbaar. Met preventief zelftesten kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en de verdere verspreiding van het virus binnen kinderopvanglocaties voorkomen. Zolang medewerkers geen klachten hebben die passen bij het coronavirus, kunnen ze de preventieve zelftest twee keer per week thuis bij zichzelf uitvoeren. Het gebruik van de test is altijd vrijwillig. Medewerkers met Covid-gerelateerde klachten, zoals (neus)verkoudheid, hoesten of koorts, blijven thuis en worden verzocht zich te laten testen bij de GGD. Het logistieke proces omtrent de uitrol van zelftesten in de kinderopvang wordt op dit moment nader vormgegeven. Het streven is om per medio mei zelftesten voor de pedagogisch medewerkers in de dagopvang en BSO beschikbaar te hebben. Voorwaarde is wel dat fabrikanten voldoende zelftesten leveren. Kinderopvangorganisaties worden op korte termijn nader geïnformeerd over de levering van de testen. Daarnaast komt een handreiking beschikbaar voor het toepassen van de zelftesten binnen de kinderopvangorganisatie, evenals informatie voor medewerkers over het gebruik van de zelftesten. Op korte termijn komen voor de kinderopvangsector zelftesten beschikbaar. Met preventief zelftesten kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en de verdere verspreiding van het virus binnen kinderopvanglocaties voorkomen. Zolang medewerkers geen klachten hebben die passen bij het coronavirus, kunnen ze de preventieve zelftest twee keer per week thuis bij zichzelf uitvoeren. Het gebruik van de test is altijd vrijwillig. Medewerkers met Covid-gerelateerde klachten, zoals (neus)verkoudheid, hoesten of koorts, blijven thuis en worden verzocht zich te laten testen bij de GGD. Het logistieke proces omtrent de uitrol van zelftesten in de kinderopvang wordt op dit moment nader vormgegeven. Het streven is om per medio mei zelftesten voor de pedagogisch medewerkers in de dagopvang en BSO beschikbaar te hebben. Voorwaarde is wel dat fabrikanten voldoende zelftesten leveren. Kinderopvangorganisaties worden op korte termijn nader geïnformeerd over de levering van de testen. Daarnaast komt een handreiking beschikbaar voor het toepassen van de zelftesten binnen de kinderopvangorganisatie, evenals informatie voor medewerkers over het gebruik van de zelftesten. Bron : Veranderingen kinderopvang – Nieuwsberichten Url : Read More [#item_full_content]

Deel dit artikel