Tegenbegroting D66: structureel +100 miljoen voor kinderopvangtoeslag

  • door

Meer werk, minder belastingen en beter onderwijs. Dat is de kern van het alternatieve plan Vertrouwen en Duidelijkheid dat D66 vandaag presenteert. Volgens D66-leider Alexander Pechtold doet het kabinet te weinig om het vertrouwen bij mensen te herstellen: “Het kabinet kiest de weg van nullijnen, belastingverhogingen en het uitstellen en afzwakken van hervormingen. D66 maakt andere keuzes. Met ons alternatief zorgen we voor meer werk, minder belastingen en investeringen in onderwijs. Met structurele hervormingen maken we Nederland klaar voor de toekomst.”

Onduidelijkheid

De ambities uit het regeerakkoord van VVD en PvdA raken steeds verder uit zicht. Het kabinet slaagt er niet in de noodzakelijke hervormingen tijdig door te voeren. Pechtold: “Door vage afspraken met sociale partners en het ontbreken van een meerderheid in de Eerste Kamer creëert het kabinet onduidelijkheid en onzekerheid bij mensen. Dat is slecht voor het land, slecht voor de economie en slecht voor de werkgelegenheid. Het alternatief van D66 laat zien dat er een betere weg is uit de crisis.”

Vijf pijlers

Het alternatief van D66 steunt op vijf pijlers.

1. Voldoen aan begrotingsafspraken. Het plan bevat 6 miljard aan structurele bezuinigingen, conform de aanbevelingen van de Europese Commissie.

2. Investeren in verdienvermogen. D66 investeert structureel 1 miljard in onderwijs en innovatie en in 2014 al 500 miljoen. Ook wordt geld vrijgemaakt voor investeringen in energiebesparing in de bouw. Het bedrijfsleven krijgt een lastenverlichting. Ook draaien we de gehate ZZP-boete terug.

3. Ambitie sociaal akkoord verhogen en versnellen. We versnellen de structurele hervormingen op de arbeidsmarkt, de pensioenen en de gezondheidszorg. Hervormingen uit het woonakkoord worden in wetgeving omgezet, de woningmarkt laten we verder met rust.

4. Consumptie aanjagen. D66 verlaagt de inkomstenbelasting voor mensen en verhoogt de arbeidskorting, zodat mensen meer geld te besteden hebben. Leraren, politieagenten en ambtenaren krijgen meer salaris (geen nullijn).

5. Stimuleren werkgelegenheid. We gaan de werkloosheid te lijf met een werkgelegenheidspakket, onder meer voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Werkgevers worden gestimuleerd ouderen en langdurig werklozen in dienst te nemen.

 

Werkgelegenheidspakket
De stijgende werkloosheid is een van de grootste problemen van onze economie. Op lange termijn gaan we dat tegen door de arbeidsmarkt te hervormen. Dat lost de werkloosheid op korte termijn niet op. Wij willen al in 2014 maatregelen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Ook maken wij het voor werkgevers aantrekkelijk om ouderen en langdurig werklozen in dienst te nemen. En om werken lonend te laten zijn voor ouders, trekken wij vanaf 2014 structureel 100 miljoen euro uit voor de kinderopvangtoeslag.

Alternatief: “Meer werk, minder belasting, beter onderwijs” in pdf. 

Bron :

Deel dit artikel