Arbeid en zorgbijeenkomst: meer ruimte voor werknemer met zorgtaken

Het kabinet gaat onderzoeken of het zorgverlof voor werknemers verruimd kan worden. Ook moet worden bekeken of vaders langer verlof kunnen opnemen na de geboorte van hun kind en of er regels moeten komen over flexibele werktijden.

Dit kondigden minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vandaag tijdens een expertbijeenkomst over het combineren van werk en zorg aan.

Meer lezenArbeid en zorgbijeenkomst: meer ruimte voor werknemer met zorgtaken