Aantal vacatures stijgt opnieuw

 • Derde kwartaal op rij toename van vacatures
 • Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening
 • Meer dynamiek op de arbeidsmarkt

Het aantal openstaande vacatures nam in het eerste kwartaal van 2014 met 7 duizend toe. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2014 waren er in bijna alle bedrijfstakken meer vacatures. Hiermee is het aantal vacatures voor het derde achtereenvolgende kwartaal gestegen. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend.

Meer lezenAantal vacatures stijgt opnieuw

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

 • Werkloosheid in april licht gestegen
 • Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren
 • Aantal WW-uitkeringen in april met 11 duizend gedaald
 • In april 10 procent minder nieuwe uitkeringen dan in maart

Het CBS heeft vandaag bekendgemaakt dat de werkloosheid in april is toegenomen met 3 duizend  personen. De stijging van de werkloosheid begin dit jaar vlakt daarmee af. Dat komt echter niet doordat er meer banen zijn bijgekomen, maar vooral doordat jongeren zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.

Meer lezenStijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Werkloosheid toegenomen

 • Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen
 • In 2013 bijna 100 duizend werklozen erbij
 • Aantal WW-uitkeringen in december met 19 duizend toegenomen
 • 245 duizend uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting in 2013

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in december 2013 met 15 duizend toe en kwam uit op 668 duizend personen. Dat is 8,5 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Meer lezenWerkloosheid toegenomen

Werkloosheid gedaald

 • Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen
 • Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen
 • Toename aantal WW-uitkeringen vooral in seizoengevoelige sectoren

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2013 met 21 duizend af en kwam uit op 653 duizend personen. Dat is 8,2 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in november met 11 duizend is toegenomen tot 419 duizend.

Meer lezenWerkloosheid gedaald

Kleine toename werkloosheid

 • In september 2 duizend werklozen erbij
 • Toename werkloosheid verder afgevlakt
 • Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd
 • Minder WW-uitkeringen bouwnijverheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in september 2013 met 2 duizend toe en kwam uit op 685 duizend personen. Dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in september met 1 duizend is toegenomen tot 400 duizend.

Meer lezenKleine toename werkloosheid

Werkloosheid in augustus gedaald

 • In augustus minder werkloze jongeren
 • Stijgende trend werkloosheid minder sterk
 • Bijna 400 duizend WW-uitkeringen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in augustus 2013 af en kwam uit op 683 duizend personen. Dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in augustus met 5 duizend is toegenomen tot 399 duizend.

Meer lezenWerkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid verder gestegen, met name in zorg en welzijn

8,7 procent van beroepsbevolking werkloos Werkloosheid  iets sneller opgelopen Aantal WW-uitkeringen nadert 400 duizend De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in juli 2013 toe met 19 duizend en kwam uit op 694 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in juli met 13 duizend is … Meer lezen Werkloosheid verder gestegen, met name in zorg en welzijn

Werkloosheid opnieuw toegenomen

Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij Ook toename van het aantal WW-uitkeringen De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in juni 2013 toe met 16 duizend en kwam uit op 675 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van … Meer lezen Werkloosheid opnieuw toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio 2011 vrijwel voortdurende stijging werkloosheid Aantal WW-uitkeringen in december met 18 duizend toegenomen In 2012 minder uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting dan in 2011 De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in december 2012 toe met 19 duizend en kwam uit op 571 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste … Meer lezen Werkloosheid verder toegenomen

Werkloze 45-plussers niet snel aan de slag

Van de 512 duizend werklozen in het derde kwartaal van 2012 waren er 173 duizend ouder dan 45 jaar. Dit aantal is sinds 2008 aanzienlijk gegroeid. Ongeveer 15 procent van de werkloze 45-plussers heeft na drie maanden een baan.  Werklozen onder de 45 jaar vinden vaker werk na drie maanden. Wel is dit aandeel sinds 2008 afgenomen. Vooral sterke … Meer lezen Werkloze 45-plussers niet snel aan de slag

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid in oktober gestegen naar 6,8 procent Vooral meer 45-plussers werkloos WW-uitkeringen met bijna 6 duizend toegenomen Minder uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in oktober 2012 toe met 17 duizend en kwam uit op 536 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat … Meer lezen Werkloosheid verder toegenomen