partnerschappen

In 2013 minder geboorten en minder huwelijken

  • Aantal huwelijken sterk gedaald, aantal partnerschappen licht gestegen
  • Minder geboorten, vooral twintigers stellen kinderen krijgen uit
  • Aantal verhuizingen licht gestegen, maar niet in alle groepen
  • Immigratie licht gestegen, emigratie stabiel

Minder huwelijken, meer partnerschappen

In 2013 werden nog geen 74 duizend huwelijken en geregistreerd partnerschappen gesloten. Dat zijn er 6 duizend minder dan in 2012. Die daling kwam geheel op conto van de huwelijken: het aantal geregistreerde partnerschappen steeg juist van 9,2 duizend naar 10 duizend. Lees verder »In 2013 minder geboorten en minder huwelijken