Protocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2013 bekend (POBR1)

Het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2013 is gepubliceerd. Het protocol is de uitkomst van nauwe samenwerking tussen de Belastingdienst, Brancheorganisatie Kinderopvang, NBA en sectoraccountants. Het protocol is goedgekeurd door de NBA-werkgroep COPRO.

Meer lezenProtocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2013 bekend (POBR1)