Hoge Raad benadrukt belang hoorrecht minderjarigen

Op 1 november 2013 oordeelde  de Hoge Raad dat het gerechtshof in een zaak onvoldoende duidelijk heeft gemaakt waarom het een minderjarige niet heeft gehoord. In de zaak was de vraag aan de orde of het gerechtshof de minderjarige opnieuw had moeten horen, nadat ter zitting duidelijk was geworden dat de minderjarige de uitnodiging daartoe niet had ontvangen. Defence for Children is verheugd dat de Hoge Raad met deze uitspraak het belang van het recht van minderjarigen om gehoord te worden onderstreept.

Meer lezenHoge Raad benadrukt belang hoorrecht minderjarigen

Jaarlijks verliezen ruim 6 duizend minderjarige kinderen een of beide ouders

Eind 2011 waren er 34 duizend minderjarigen die één van hun ouders verloren hadden en 330 van wie beide ouders overleden zijn. Jaarlijks worden ruim 6 duizend minderjarigen (half)wees. Kinderen wonen na verlies van hun moeder vaker in een stiefgezin, pleeggezin of zelfstandig dan na verlies van hun vader. Meerderheid verliest vader en wordt halfwees … Meer lezenJaarlijks verliezen ruim 6 duizend minderjarige kinderen een of beide ouders