Inspectie van het Onderwijs

Nieuw toezicht Inspectie richt zich op verbeterkansen scholen

De Inspectie van het Onderwijs vernieuwt haar toezicht op de onderwijskwaliteit van scholen waardoor het zichtbaarder wordt waar de verbeterkansen van elke school liggen. Scholen worden vervolgens bij het verbeteren van hun onderwijskwaliteit gestimuleerd en wie er in slaagt de onderwijskwaliteit continue te verbeteren, wordt daarvoor beloond met de waardering ‘goed’ of ‘excellent’. Vanaf 2016 worden scholen die het vertrouwen van de inspectie dik hebben verdiend minder gecontroleerd. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker maken vandaag bekend hoe zij uitvoering geven aan de afspraken uit het Regeerakkoord.Lees verder »Nieuw toezicht Inspectie richt zich op verbeterkansen scholen