geboorte

In 2013 minder geboorten en minder huwelijken

  • Aantal huwelijken sterk gedaald, aantal partnerschappen licht gestegen
  • Minder geboorten, vooral twintigers stellen kinderen krijgen uit
  • Aantal verhuizingen licht gestegen, maar niet in alle groepen
  • Immigratie licht gestegen, emigratie stabiel

Minder huwelijken, meer partnerschappen

In 2013 werden nog geen 74 duizend huwelijken en geregistreerd partnerschappen gesloten. Dat zijn er 6 duizend minder dan in 2012. Die daling kwam geheel op conto van de huwelijken: het aantal geregistreerde partnerschappen steeg juist van 9,2 duizend naar 10 duizend. Lees verder »In 2013 minder geboorten en minder huwelijken

Nooit eerder zo weinig tienermoeders

  • door

In 2012 kregen in ons land 2,2 duizend meisjes jonger dan 20 jaar een kind, minder dan anderhalf procent van alle geboorten. Het aantal tienergeboorten is nog nooit zo laag geweest. Tienermoeders komen nog steeds vaak voor onder Antilliaanse en Surinaamse meisjes.

Laagste cijfer ooit

Sinds 2011 krijgen minder dan 5 per duizend meisjes van 15 tot en met 19 jaar een kind. In 2012 bereikte het tienergeboortecijfer met 4,5 per duizend de laagste waarde die het CBS ooit heeft waargenomen. Rond 1970 was dit cijfer nog bijna vijf keer zo hoog.

Lees verder »Nooit eerder zo weinig tienermoeders