Toename aantal zaken Kinderrechtenhelpdesk eerste helft 2013

In de eerste helft van 2013 (1 januari 2013 – 1 juli 2013) zijn 540 zaken behandeld door de Kinderrechtenhelpdesk. In heel 2012 waren dit er 774. De verwachting is dat deze toename zich in de rest van dit jaar doorzet. De Kinderrechtenhelpdesk vormt het kloppend hart van het werk van Defence for Children. Via … Meer lezen Toename aantal zaken Kinderrechtenhelpdesk eerste helft 2013

Defence for Children

Defence for Children komt op voor de rechten van alle kinderen. Door onderzoek, voorlichting, belangenbehartiging, actie en rechtshulp verdedigt Defence for Children de rechten van kinderen en stelt schendingen daarvan aan de kaak. Leidraad van het werk van Defence for Children is het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Kernthema’s Naleving van het Kinderrechtenverdrag … Meer lezen Defence for Children