Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalt in tien jaar met 175 duizend

Eind juni 2013 werden 818 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt, 175 duizend minder dan eind december 2002, toen de hoogste stand ooit werd bereikt. De afname komt vrijwel geheel doordat minder mannen gebruikmaken van de regelingen voor arbeidsongeschiktheid.

Wet- en regelgeving belangrijkste oorzaak daling

Eind december 2002 werden bijna 1 miljoen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. Sindsdien nam het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen elk jaar af. De gestage daling van de arbeidsongeschiktheid is vooral het gevolg van veranderende wet- en regelgeving.

Meer lezenAantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalt in tien jaar met 175 duizend

Belemmerd aan het werk – Trendrapportage ziekteverzuim

Minder ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar arbeidsongeschikten komen ondanks activerender beleid nog moeilijk aan het werk. Belemmerd aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen. Het ziekteverzuim daalde van 7,0% in 1990 naar 4,2% in 2010. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalde van 950.000 in 2000 naar ruim 800.000 in 2010. De Nederlandse uitgaven aan … Meer lezen Belemmerd aan het werk – Trendrapportage ziekteverzuim