AMK: Meldpunt en snelle hulp in één hand houden

Uit het jaaroverzicht 2012 van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling blijkt dat er na een jarenlange stijging in 2012 ongeveer even veel telefoontjes binnenkwamen als in 2011, namelijk ruim 65.000. Slechts een relatief beperkt aantal meldingen (12 %) leidt tot een door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel. Jan-Dirk Sprokkereef, vice-voorzitter van Jeugdzorg Nederland: ‘Dat is het … Meer lezen AMK: Meldpunt en snelle hulp in één hand houden