Stijging aantal FTE Kinderopvang : 11,3 %

Volgens het Van Spaendonck MKB Banenmonitor van het 1e kwartaal 2018 zet de vanaf 2014 ingezette groei in het MKB door. In 2018 zien we een groei van het aantal fte van 4,1% ten opzichte van vorig jaar. Daarmee blijft de werkgelegenheid in het MKB ook in het eerste kwartaal van 2018 verder stijgen.

Blijkens de monitor was in maart 2018 de gemiddelde FTE-ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar 4,1%.

Opvallend is dat de geestelijke gezondheidszorg en taxivervoer bovengemiddeld (met meer dan 16,1%) zijn gegroeid in Fte’s ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. Ook de kinderopvang (11,3 %), groothandel AGF en gehandicaptenzorg zijn grote stijgers.

De 4,1% FTE-groei in het MKB in maart 2018 is het resultaat van 23,5% instroom en 19,4% uitstroom van werknemers gemeten in FTE’s ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Nieuwe toetreders en faillissementen zijn buiten beschouwing gelaten.

Het volledige Van Spaendonck MKB Banenmonitor treft u hier aan.

Deel dit artikel