Sharon Dijksma

  • door

S.A.M. (Sharon Alida Maria) Dijksma (Groningen, 16 april 1971) is een Nederlandse politica. Sharon Dijksma was staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet-Balkenende IV. Namens de Partij van de Arbeid was zij van 1994 tot 2007 lid van de Tweede Kamer, vanaf 26 oktober 2004 als vicevoorzitter van de fractie van de PvdA. Sinds 17 juni 2010 is zij opnieuw Tweede Kamerlid.

Ze werd in maart 2007 staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet-Balkenende IV. Zij was in functie tot april 2010 toen het PvdA-smaldeel het vertrouwen in het kabinet opzegde. In 2007 presenteerde ze de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs Scholen voor morgen. Daarin stond vooral verbetering van het taal- en rekenonderwijs centraal. Ook wijzigde zij de Wet kinderopvang, waardoor er een nieuw stelsel van gastouderopvang kwam. De subsidie voor thuisopvang werd geschrapt, maar gastouderschap op het adres van de gastouder of het adres van de ouders van het kind bleef bestaan. Gastouders moesten wel voortaan aan een opleidingseis en kwaliteitseisen voldoen.

Bron : Wikipedia en website PvdA

Deel dit artikel