calculator

Rekentool Pedagogisch beleidsmedewerker

Een Pedagogisch beleidsmedewerker coacht kinderopvangmedewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast houdt de Pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. In de Wet IKK is hiervoor een verplicht minimum urenaantal vastgesteld. Maar wat is die verplichte ureninzet? Hoe bereken je het aantal fte en het aantal Pedagogisch beleidsmedewerkers dat daarbij hoort? Hoe ga je daarbij om met de flexibele inzet van pedagogisch medewerkers? De rekentool en bijbehorend rekenvoorbeeld bieden uitkomst.

Verplichte inzet pedagogisch beleidsmedewerker

Om de inzet van de Pedagogisch beleidsmedewerker te berekenen is de volgende rekenregel van toepassing: (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers). Een fulltime-equivalent (fte) is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie kan worden uitgedrukt. 36 uur per week staat gelijk aan één fte.

Rekentool nu beschikbaar

Voor de ondersteuning bij de berekening van het minimum aantal uren waarvoor Pedagogisch beleidsmedewerkers ingezet moeten worden, is een online rekentool ontwikkeld. De rekentool is nu beschikbaar via www.1ratio.nl/rpb.

Rekenvoorbeeld: fte bij flexibele beroepskrachten

Het totaal aantal fte aan beroepskrachten (pedagogisch medewerkers, vast en flexibel) bepaalt het minimaal aantal uur waarvoor de Pedagogisch beleidsmedewerker ingezet dient te worden. Alle beroepskrachten die worden ingezet op het kindercentrum, ontvangen jaarlijks pedagogische coaching. Dit geldt ook voor beroepskrachten met flexibele inzet. Onderstaand rekenvoorbeeld is ontwikkeld voor het berekenen van het aantal fte aan beroepskrachten met flexibele inzet. Dit aantal ‘flexibele’ fte is nodig om, naast het aantal ‘vaste’ fte, in te vullen in de rekentool.

Vaste beroepskrachten: 1 januari als peildatum

Voor beroepskrachten met een arbeidscontract met vaste uren dient de houder op de peildatum van 1 januari te kijken naar het totaal aantal fte van deze medewerkers. Vanwege de vaste uren waarvoor zij worden ingezet, geeft het kijken naar de peildatum een reëel beeld van het aantal uren dat zij werkzaam zijn voor het kindercentrum en zodoende van het minimaal aantal in te zetten coachingsuren.

Beroepskrachten met flexibele inzet: 3 maanden terugkijken

Voor beroepskrachten met flexibele inzet (dit zijn bijvoorbeeld beroepskrachten met – deels – variabele arbeidsuren, met een 0-urencontract, met min-maxcontracten of uitzendkrachten) ligt dit iets complexer. Er kan immers niet strikt alleen naar de uren op de peildatum worden gekeken want de peildatum geeft geen reëel beeld van het aantal uren dat zij werkzaam zijn voor het kindercentrum. Om een reëel beeld te krijgen van de inzet van deze pedagogisch medewerkers, om zo het aantal coachingsuren te kunnen berekenen, dient daarom op de peildatum van 1 januari gekeken te worden naar de gemiddelde inzet die zij de afgelopen 3 maanden hebben gehad. Om u hierbij te helpen is onderstaand rekenvoorbeeld ontwikkeld.

Uitleg 3 maanden

De periode van 3 maanden, het laatste kwartaal van het voorgaande jaar, is geoperationaliseerd in 13 weken. Dit is gelijk aan een kwart van de 52 weken in een kalenderjaar. Om een zo reëel mogelijk beeld te krijgen van de inzet van beroepskrachten met flexibele inzet, wordt gekeken naar de 13 reguliere werkweken voorafgaand aan peildatum 1 januari 2019. Week 52 waarin de officiële feestdagen van Kerstmis vallen en week 1 waarin maandag 31 december valt, worden voor 2018 buiten beschouwing gelaten. Daarmee beslaan de laatste 13 reguliere werkweken van 2018 de periode van week 39 tot en met week 51. Deze weken geven een reëel beeld van de gemiddelde inzet van flexibele krachten.

Hoe werkt het rekenvoorbeeld?

Aan de hand van het ingevulde rekenvoorbeeld kunt u daarna zelf het lege format invullen. In kolom 1 vindt u de weeknummers 39 t/m 51; in kolom twee staan de data die bij deze weken horen.

  • Stap 1: Vul in kolom 3 per week het aantal uren in dat door beroepskrachten met flexibele inzet is gewerkt.
  • Stap 2: In kolom 4 kunt u dit aantal gewerkte uren delen door 36, om zo tot de gemiddelde inzet per week uitgedrukt in fte te komen.
  • Stap 3: In kolom 5 kunt u vervolgens alle fte’s van deze periode van 13 weken bij elkaar optellen en deze delen door 13, zodat u de gemiddelde inzet in fte van beroepskrachten met flexibele inzet heeft berekend.
  • Tot slot, kunt u dit getal gebruiken om het aantal fte in de rekentool, die nu beschikbaar is op  www.1ratio.nl/rpb, in te vullen.

Samenvattend: het totaalaantal fte voor de rekentool is het aantal fte aan beroepskrachten met een contract met vaste uren die op peildatum 1 januari werkzaam zijn plus het aantal fte aan beroepskrachten met flexibele inzet die u zojuist heeft berekend aan de hand van het rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld 13 weken terugkijken voor beroepskrachten met flexibele inzet op 1 januari 2019

Weeknummer 2018DagenVoorbeeld- Totaal aantal uren inzet door flexkrachten en uitzendkrachtenBerekening in fte per week (36u = 1fte in cao kinderopvang)Inzet per week uitgedrukt in fte (= 36 uur per week = 7,2 uur per dag)
Week 39Ma 24 – vrij 28 september5656/361,56
Week 40Ma 1 – vrij 5 oktober1818/360,5
Week 41Ma 8 – vrij 122727/360,75
Week 42Ma 15 – vrij 191818/360,5
Week 43Ma 22 – vrij 2699/360,25
Week 44Ma 29 – vrij 2 november3636/361
Week 45Ma 5 – vrij 999/360,25
Week 46Ma 12 – vrij 162020/360,56
Week 47Ma 19 – vrij 231818/360,5
Week 48Ma 26 – vrij 303232/360,89
Week 49Ma 3 december – vrij 73232/360,89
Week 50Ma 10 – vrij 141818/360,5
Week 51Ma 17 – vrij 215656/361,56
Totaal13 weken9,71 fte
Gemiddelde flexibele fte inzet over 13 weken9,71/13=0,75 fte ‘flexkrachten’

Rekenvoorbeeld 13 weken terugkijken voor beroepskrachten met flexibele inzet op 1 januari 2019 – leeg invulformat

Weeknummer 2018DagenVoorbeeld- Totaal aantal uren inzet door flexkrachten en uitzendkrachtenBerekening in fte per week (36u = 1fte in cao kinderopvang)Inzet per week uitgedrukt in fte (= 36 uur per week = 7,2 uur per dag)
Week 39Ma 24 – vrij 28 september……/36
Week 40Ma 1 – vrij 5 oktober……/36
Week 41Ma 8 – vrij 12……/36
Week 42Ma 15 – vrij 19……/36
Week 43Ma 22 – vrij 26……/36
Week 44Ma 29 – vrij 2 november……/36
Week 45Ma 5 – vrij 9……/36
Week 46Ma 12 – vrij 16……/36
Week 47Ma 19 – vrij 23……/36
Week 48Ma 26 – vrij 30……/36
Week 49Ma 3 december – vrij 7……/36
Week 50Ma 10 – vrij 14……/36
Week 51Ma 17 – vrij 21……/36
Totaal13 weken………… fte
Gemiddelde flexibele fte inzet over 13 weken…………/13 =………… fte ‘flexkrachten’. Dit aantal telt u op bij uw aantal vaste fte. Het totaalaantal vult u in de rekentool in.
Deel dit artikel