Reactie Brancheorganisatie op ‘Een betere basis voor peuters’

  • door

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft met belangstelling kennis genomen van de brief van minister Asscher met zijn visie op een betere basis voor peuters (“harmonisatiebrief”).

Wij zien in de visie van de minister een eerste belangrijke stap om tot de veelbesproken stip op de horizon te komen, namelijk een volledig geharmoniseerd systeem van voorschoolse voorzieningen waarin kinderen van 0 tot 4 jaar zich op pedagogisch verantwoorde wijze kunnen ontwikkelen. Wij steunen de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang op het terrein van de kwaliteit. Maar de suggestie dat de kwaliteit in de kinderopvang tot nu geen serieus aandachtspunt was verwerpen we: er is de afgelopen jaren door de sector zelf veel inzet gepleegd om de pedagogische meerwaarde van kinderopvang vorm en inhoud te geven, en onderzoek toont aan dat er in die kwaliteit een stijgende lijn zit.
Daarbij zijn we teleurgesteld dat deze broodnodige harmonisatie niet ook reikt tot de VVE-voorzieningen. Brancheorganisatie Kinderopvang is van mening dat de harmonisatie juist de kans biedt om alle voorschoolse voorzieningen op hetzelfde met elkaar overeengekomen noodzakelijke kwaliteitsniveau te krijgen. Dat is goed voor kinderen, voorkomt pas echt segregatie en is eenduidig voor ouders.

Over de financiële uitwerking van de plannen zijn wij zeer bezorgd. De uitwerking roept veel vragen op, en lijkt niet tot een efficiënte aanwending van het totaal beschikbare budget voor kinderopvang te leiden. De grote vraag is echt of dit tot meer of juist minder kinderen in de kinderopvang gaat leiden.
Bovendien brengen de voorgestelde plannen nogal wat onzekerheden voor ondernemers met zich mee, hetgeen in het licht van de laatste zware jaren voor de sector ongewenst is. De sector is gebaat bij stabiliteit en duidelijkheid.

Wij gaan ervan uit dat op basis van deze visiebrief het kabinet en de Tweede Kamer de verdere uitwerking in nauw overleg met de sector uitwerken. Wij zien dan ook uit naar een uitnodiging.

Bron :

 

[yop_poll id=’4′]

Deel dit artikel