Onderstaand het standpunt van PvdA over de kinderopvang zoals deze op 4 maart 2017 omschreven werd op de website van de PvdA.

De Partij van de Arbeid staat voor een goede en betaalbare kinderopvang.

Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Daarvoor is het belangrijk dat de opvang plaatsvindt in een gezonde en veilige omgeving, onder leiding van professionele en goed opgeleide medewerkers. Ook moet de kinderopvang naadloos aansluiten op het onderwijs, zodat kinderen goed voorbereid aan de basisschool kunnen beginnen. Voor ouders is het van belang dat de kinderopvang betaalbaar blijft. Zo kunnen zij hun werk combineren met de zorg voor de kinderen.

In ons verkiezingsprogramma stellen we daarom voor dat alle kinderen tussen 2 en 4 jaar minimaal 16 uur in de week naar de kinderopvang kunnen gaan. Op termijn willen we toe naar één voorziening voor onderwijs en opvang van kinderen tussen 0 en 12 jaar waarbij het niet uitmaakt of ouders werken of niet werken en waarbij er een goede aansluiting is op het basisonderwijs en de naschoolse opvang.

Op deze pagina treft u het standpunt aan van 4 september 2013