Publicatie wetswijziging ouderparticipatiecrèches

  • door

Op 1 maart is de wijziging van de ‘Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches’ gepubliceerd. Kinderopvangvoorzieningen waar ouders onderling de opvang voor hun kinderen op zich nemen, vallen per 1 juli 2021 officieel onder de Wet Kinderopvang. De wetswijziging is voortgekomen uit een afspraak uit het regeerakkoord.  Op 1 maart is de wijziging van de ‘Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches’ gepubliceerd. Kinderopvangvoorzieningen waar ouders onderling de opvang voor hun kinderen op zich nemen, vallen per 1 juli 2021 officieel onder de Wet Kinderopvang. De wetswijziging is voortgekomen uit een afspraak uit het regeerakkoord.  Bron : Veranderingen kinderopvang – Nieuwsberichten Url : Read More [#item_full_content]

Deel dit artikel