Pedagogiek of opvoedkunde is de studie van de manier waarop volwassenen (ouders, opvoeders, onderwijzers) jeugdigen…

Met oppassubsidie wordt de kinderopvangtoeslag bedoeld die ouders kunnen ontvangen wanneer hun oppas (zoals bijvoorbeeld…