EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Een EVC-procedure geeft een beeld van de talenten,…