De vraagouder is iemand die tegen een vastgestelde vergoeding haar/zijn kind(eren) door een gastouder of…

Pedagogiek of opvoedkunde is de studie van de manier waarop volwassenen (ouders, opvoeders, onderwijzers) jeugdigen…

Met oppassubsidie wordt de kinderopvangtoeslag bedoeld die ouders kunnen ontvangen wanneer hun oppas (zoals bijvoorbeeld…