Kinderopvang is een verzamelterm voor verschillende mogelijkheden om kinderen op te vangen, op het moment…

Bij het gastouderbureau (GOB) of gastouderopvangbureau, kunnen gastouders en vraagouders zich registreren. Het GOB zoekt…

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Een EVC-procedure geeft een beeld van de talenten,…