Wachtlijsten nagenoeg verdwenen

Het ministerie van SZW heeft 10 oktober het wachtlijstonderzoek gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat voor dagopvang in juni 2012 nog maar 1.600 kinderen op een wachtlijst stonden, tegen 30.800 in 2010. Voor bso gaat het om 2.300 kinderen tegen 19.800 in 2010. Landelijk zijn de wachtlijsten afgenomen van circa 50.000 twee jaar geleden naar … Meer lezenWachtlijsten nagenoeg verdwenen

Ouders , werkgevers , werknemers in kinderopvang : teken de petitie

Brancheorganisatie Kinderopvang maakt zich in toenemende mate zorgen over de effecten van de bezuinigingen op de kinderopvang. Voor ouders en hun kinderen, voor werknemers en voor werkgevers in de kinderopvang. Steeds meer ouders besluiten minder of helemaal geen kinderopvang meer af te nemen, kinderen raken hun vertrouwde plek en de ontwikkelingsmogelijkheden die kinderopvang biedt kwijt, … Meer lezenOuders , werkgevers , werknemers in kinderopvang : teken de petitie

Abvakabo : Stilte rondom kinderopvangtoeslag 2013 verontrustend

Hoewel er steeds meer informatie uit de plannen van de PvdA en VVD naar buiten komt, blijf het opvallend stil over het thema bezuinigingen kinderopvang. Een verontrustende situatie volgens Abvakabo FNV. In het deelakkoord over de begroting van 2013 is niets terug te vinden over het terugdraaien van de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag voor midden- … Meer lezenAbvakabo : Stilte rondom kinderopvangtoeslag 2013 verontrustend

Gemeenten: doelmatig sociaal domein sluit aan op kracht van burgers

Binnen het sociale domein kan meer worden bereikt tegen lagere kosten. Hiervoor is een stelsel nodig dat zich niet opknipt in sectoren en instituties maar dat de capaciteiten en behoeften van burgers en hun lokale leefwereld centraal stelt. De VNG presenteerde vandaag hoe die integrale aanpak voor het sociale domein eruit kan zien en doet … Meer lezenGemeenten: doelmatig sociaal domein sluit aan op kracht van burgers

Online hulpverlening helpt jongeren én gemeenten

Online hulpverlening is sterk in opkomst in Nederland. Internet wordt steeds meer gebruikt om zorgmijders te bereiken en reguliere cliënten doelmatig, effectief en klantvriendelijk te begeleiden. Gemeenten kunnen met de juiste mix aan online interventies op een relatief goedkope manier invulling geven aan haar wettelijke taken. Dit geldt vooral voor de gemeentelijk taak van het bieden van … Meer lezenOnline hulpverlening helpt jongeren én gemeenten

Kamerbrief over kinderopvang en de kinderopvangmarkt

Brief d.d. 12 oktober 2012 van staatssecretaris De Krom aan de Tweede Kamer over de uitzending van Argos d.d. 22 september jl. inzake kinderopvang en de gang van zaken in Amsterdam en over een aantal specifieke vragen over de kinderopvangmarkt. Bij Regeling van werkzaamheden, d.d. 25 september 2012, heeft mevrouw Smits van de SP verzocht … Meer lezenKamerbrief over kinderopvang en de kinderopvangmarkt

Abvakabo : Rutte II mag loondump thuiszorg niet uitbreiden

Goede zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken, mag niet het kind van de rekening worden in het tweede kabinet Rutte. Abvakabo FNV vreest dat dit gebeurt, als Rutte II de plannen uitvoert die gisteren op straat kwamen te liggen. De loondump die nu plaatsvindt in de huishoudelijke verzorging, dreigt zich uit te breiden naar … Meer lezenAbvakabo : Rutte II mag loondump thuiszorg niet uitbreiden

Defence for Children: Uitnodiging voor de Mulock Houwer-lezing 2012

Om het werk en de betekenis van pioniers, vernieuwers en invloedrijke denkers en doeners uit de geschiedenis van de jeugdzorg meer aandacht te geven in de huidige jeugdzorg en kinderbescherming, organiseren het Nederlands Jeugdinstituut en Defence for Children namens het Kinderrechtenhuis de Mulock Houwer-lezing. Graag nodigen wij u uit voor deze jaarlijkse lezing op 15 … Meer lezenDefence for Children: Uitnodiging voor de Mulock Houwer-lezing 2012

Passend onderwijs gaat definitief door

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel passend onderwijs. Hiermee krijgen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een betere kans binnen het reguliere onderwijs of, als dat nodig is, op een school voor speciaal onderwijs. Minister Van Bijsterveldt is blij dat er na de jarenlange discussie over de verbetering van het onderwijs aan … Meer lezenPassend onderwijs gaat definitief door

Abvakabo FNV geschokt over rapport Commissie Samson

Abvakabo FNV is diep geschokt over het misbruik van kinderen in residentiële jeugdinstellingen en pleeggezinnen, waarin zij door de overheid zijn geplaatst. De bond roept de overheid op om de aanbevelingen en conclusies uit het rapport over te nemen. ‘Onze zorg gaat in de eerste plaats uit naar alle slachtoffers en alle overige betrokkenen.’ Op … Meer lezenAbvakabo FNV geschokt over rapport Commissie Samson

Positieve verhalen over gastouderopvang

Als gastouderbureau willen wij bereiken dat gastouderopvang niet langer als het zwarte schaap in kinderopvangland wordt gezien. Gastouderopvang is een goede professionele vorm van opvang, dat zich qua kwaliteit prima kan meten met kinderdagverblijven. Er is sinds 2010 echt een professionaliseringsslag gaande in gastouderland. En er zijn nog zoveel negatieve artikelen of onjuiste artikelen. In … Meer lezenPositieve verhalen over gastouderopvang

Actueel spoorboekje transitie jeugdzorg beschikbaar

Voor gemeenten is er nu een actueel spoorboekje over de transitie jeugdzorg. Een handige leidraad bij het transitieproces en de mijlpalen die daarbij horen. Het spoorboekje volgt het hele transitie- en transformatieproces van begin tot eind. De publicatie omvat een stappenplan over alle zaken die gemeenten geregeld moeten hebben om op 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp over te nemen. Het spoorboekje volgt het … Meer lezenActueel spoorboekje transitie jeugdzorg beschikbaar

Bijstandsgerechtigden in kleinere gemeenten vinden vaker een baan

Ruim 9 procent van de bijstandontvangers van eind 2010, vond in 2011 een baan. In de kleinere gemeenten was dit aandeel het grootst. Van de gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners waren personen in de bijstand in Zoetermeer het meest succesvol in het vinden van werk, in Amsterdam het minst. Het vaakst werk voor bijstandsontvanger … Meer lezenBijstandsgerechtigden in kleinere gemeenten vinden vaker een baan

Cao-loonstijging in derde kwartaal toegenomen

In het derde kwartaal van 2012 zijn de cao-lonen met 1,7 procent gestegen. Hiermee is de cao-loonstijging op het hoogste punt sinds eind 2009 uitgekomen. De loonstijging ligt nog wel onder de inflatie, die op 2,3 procent uitkwam. De contractuele loonkosten waren in het derde kwartaal 2,3 procent hoger. Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten Lonen … Meer lezenCao-loonstijging in derde kwartaal toegenomen

Ruim 550 bedrijven en instellingen failliet

Er werden in september 553 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 40 meer dan een maand eerder. Het aantal faillissementen was in september ook iets hoger dan in september 2011, toen er 527 faillissementen werden uitgesproken. Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen … Meer lezenRuim 550 bedrijven en instellingen failliet