FNV: Grote zorgen over toekomst kinderopvang

De opvang van jonge kinderen ligt zwaar onder vuur door bezuinigingen en het jojobeleid van de politiek. Het bestaande goede en dekkende netwerk aan kinderopvang dreigt hierdoor in te storten. En dat heeft nare gevolgen voor de toegankelijkheid en kwaliteit van de opvang en de arbeidsparticipatie van jonge moeders. Dat schrijft de FNV / de … Meer lezenFNV: Grote zorgen over toekomst kinderopvang

Amersfoort : gewijzigd beleid Toezicht kwaliteit kinderopvang vrij voor inspraak

De gemeente is wettelijk verplicht toe te zien op de kwaliteit van kinderopvang. Dit ligt vast de Wet Kinderopvang (2005). Amersfoort actualiseert het handhavingsbeleid van november 2009. Het gewijzigde beleidskader is door het college van burgemeester en wethouders vrijgegeven voor inspraak. Het hebben van een handhavingsbeleidskader is niet verplicht voor gemeenten. Amersfoort kiest er wel … Meer lezenAmersfoort : gewijzigd beleid Toezicht kwaliteit kinderopvang vrij voor inspraak

CBS : Aantal minderjarige verdachten van misdrijven afgenomen

Aantal van vernieling verdachte minderjarigen in drie jaar tijd meer dan gehalveerd Kinderen van verdachte ouders komen relatief vaak in aanraking met de politie Jongeren relatief vaker slachtoffer van criminaliteit dan ouderen Verdachten In 2011 registreerde de politie 372 duizend verdachten van misdrijven. Dat waren er bijna 3 procent minder dan een jaar eerder. Ten opzichte van … Meer lezenCBS : Aantal minderjarige verdachten van misdrijven afgenomen

Defence for Children reageert op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet

Op verzoek van de staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft Defence for Children een reactie gegeven op het conceptwetsvoorstel van de Jeugdwet. In deze reactie toetst Defence for Children het concept wetsvoorstel aan de rechten van het kind en worden op basis van deze … Meer lezenDefence for Children reageert op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet

Defence for Children : Staatssecretaris moet leeftijd meewegen in VOG beleid

De Raad van State heeft op 5 september een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak van een jongere die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wilde aanvragen, maar die als minderjarige een zedendelict heeft gepleegd. De Raad bepaalde dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bij het beoordelen van een VOG-aanvraag moet kijken naar de … Meer lezenDefence for Children : Staatssecretaris moet leeftijd meewegen in VOG beleid

Wijziging interbestuurlijk toezicht en de gevolgen voor gemeenten in kinderopvang

Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden, die voor verschillende gemeentelijke taken grote wijzigingen brengt in het interbestuurlijk toezicht tussen rijk en gemeente.  Voor de registratie-, toezichts- en handhavingstaken van de gemeente op het gebied van kinderopvang en peuterspeelzalen, verandert er in de praktijk van het interbestuurlijk toezicht niet veel. … Meer lezenWijziging interbestuurlijk toezicht en de gevolgen voor gemeenten in kinderopvang

Abvakabo : Pensioenfondsen herstellen, maar rekenen zich nog steeds te arm

De grote pensioenfondsen hebben donderdag 18 oktober hun kwartaalcijfers bekendgemaakt. In vergelijking tot het tweede kwartaal staan zij er beter voor. Met een dekkingsgraad van 97 procent betekent dit voor ABP een stijging van 7 procentpunt. Ondanks deze verbetering komt het korten van de pensioenen met 0,5 procent helaas gevaarlijk dichtbij. De dekkingsgraad van PFZW is gestegen … Meer lezenAbvakabo : Pensioenfondsen herstellen, maar rekenen zich nog steeds te arm

Teken nu voor een veilige en rechtvaardige wereld voor kinderen

De nieuwe Nelson Mandela, Oprah Winfrey en Albert Einstein zijn nu tien jaar oud. Zij zijn onze toekomst. Tenminste, als ze de kans krijgen zich te ontwikkelen. Want helaas groeien miljoenen kinderen op in armoede en met geweld. Help mee om kinderrechten een plaats  te geven in het Nederlandse buitenlandbeleid en teken vandaag nog de petitie! … Meer lezenTeken nu voor een veilige en rechtvaardige wereld voor kinderen

Opnieuw meer werklozen

Werkloosheid in september gestegen naar 6,6 procent Evenveel WW-uitkeringen in september als in augustus Meer WW-uitkeringen aan jongeren dan een jaar geleden De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in september 2012 verder toe met 5 duizend en kwam uit op 519 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt … Meer lezenOpnieuw meer werklozen

Avbakabo : Teken de petitie !!

Brancheorganisatie Kinderopvang maakt zich, net als Abvakabo FNV, in toenemende mate zorgen over de effecten van de bezuinigingen op de kinderopvang. De brancheorganisatie roept daarom alle belanghebbenden in de kinderopvang op om een petitie te ondertekenen. Voor ouders en hun kinderen, voor werknemers en voor werkgevers in de kinderopvang. Steeds meer ouders besluiten minder of … Meer lezenAvbakabo : Teken de petitie !!

Na Branchorganisatie Kinderopvang nu ook oproep van BOinK

  BOinK roept ouders op: maak de politiek duidelijk hoe hard u wordt getroffen door de bezuinigingen op kinderopvang! ‘Werkenden beloond, werkende ouders gestraft!’ BOinK roept individuele ouders op de politiek duidelijk te maken hoe hard zij getroffen worden door bezuinigingen op kinderopvang. Doordat de effecten van de bezuinigingen op kinderopvang buiten de inkomensplaatjes van … Meer lezenNa Branchorganisatie Kinderopvang nu ook oproep van BOinK

Veranderingen in de kinderopvangtoeslag in 2013

U ontvangt kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst/Toeslagen en van uw gemeente of UWV voor de kosten van de kinderopvang. In 2013 verandert er een aantal zaken. Welke? Dat ziet u hieronder. Hogere eigen bijdrageIn 2013 gaan ouders meer betalen voor de kinderopvang. Dit komt doordat de kinderopvangtoeslag omlaag gaat voor het eerste kind. Als uw gezamenlijk … Meer lezenVeranderingen in de kinderopvangtoeslag in 2013

Bezuinigingen op kinderopvangtoeslag in 2013

In 2013 krijgen de meeste ouders minder kinderopvangtoeslag van de overheid, ouders zullen zelf  een groter gedeelte van de kosten moeten betalen. Dit blijkt uit het besluit kinderopvangtoeslag dat op 18 oktober 2012 is gepubliceerd.  De vergoeding gaat omlaag voor het eerste kind dat naar de kinderopvang gaat. Het eerste kind is het kind voor … Meer lezenBezuinigingen op kinderopvangtoeslag in 2013

Welke eisen gelden voor de locatie van gastouderopvang?

De locatie waarop de gastouder kinderen opvangt, moet aan verschillende eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voldoen. U mag bijvoorbeeld niet te veel kinderen tegelijk opvangen. En er moet een aparte slaapruimte voor jonge kinderen zijn. Regels rond aantal kinderen, inrichting en achtervang De belangrijkste regels voor de locatie waar gastouderopvang plaatsvindt zijn: … Meer lezenWelke eisen gelden voor de locatie van gastouderopvang?

Wachtlijsten nagenoeg verdwenen

Het ministerie van SZW heeft 10 oktober het wachtlijstonderzoek gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat voor dagopvang in juni 2012 nog maar 1.600 kinderen op een wachtlijst stonden, tegen 30.800 in 2010. Voor bso gaat het om 2.300 kinderen tegen 19.800 in 2010. Landelijk zijn de wachtlijsten afgenomen van circa 50.000 twee jaar geleden naar … Meer lezenWachtlijsten nagenoeg verdwenen