Stijging maximum uurtarief dagopvang met € 0,57

Maximum uurtarief voor dagopvang stijgt in 2019 met € 0,57 tot € 8,02, voor buitenschoolse opvang daalt deze met € 0,06 tot € 6,89, gastouderopvang stijgt met € 0,24 tot € 6,15. In onderstaand ontwerpbesluit is na te lezen hoe men tot deze bedragen is gekomen. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband … Meer lezen Stijging maximum uurtarief dagopvang met € 0,57

Unieke samenwerking in de praktijk tussen kinderopvang, het basisonderwijs én het beroepsonderwijs

Dat een kinderopvangorganisatie en het beroepsonderwijs de samenwerking zoeken komt vaker voor. Maar dat het basisonderwijs hier ook direct in betrokken wordt is nieuw. Kinderopvangorganisatie Kinder Service Hotels (KSH), basisschool De Stelberg en het Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk locatie Prins Alexanderlaan te Rotterdam slaan de handen ineen en bundelen de krachten met de … Meer lezen Unieke samenwerking in de praktijk tussen kinderopvang, het basisonderwijs én het beroepsonderwijs

Stemmingen moties – VAO Kinderopvang

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Kinderopvang, te weten: –de motie-Westerveld c.s. over niet bezuinigen op de huidige financiële kaders (31322, nr. 353); –de motie-Westerveld c.s. over het realiseren van integrale voorschoolse voorzieningen (31322, nr. 354); –de motie-Kwint/Westerveld over kinderopvang breder zien dan alleen uit arbeidsmarktperspectief (31322, nr. 356); –de motie-De Jong/Markuszower over een … Meer lezen Stemmingen moties – VAO Kinderopvang

Vragen Aanpassing financieringssystematiek kinderopvang

Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestaat de behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief Aanpassing financieringssystematiek kinderopvang (Kamerstuk 31 322, nr. 361). Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie De leden van de VVD-fractie hebben met … Meer lezen Vragen Aanpassing financieringssystematiek kinderopvang

Hogere kinderopvangtoeslag in 2019

Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn zij per saldo minder kwijt aan kinderopvang. Het kabinet verhoogt ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Gezinnen met kinderen en werkende ouders worden financieel tegemoetgekomen. Wie gaat werken … Meer lezen Hogere kinderopvangtoeslag in 2019

Antwoorden Kamervragen van het lid Nijkerken-de Haan

Vragen van het lid Nijkerken-de Haan (VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Ouders draaien op voor hogere kosten in de kinderopvang’ en het rapport ‘’War for talent’ ontspruit op de kinderopvang’(ingezonden 14 mei 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Ouders draaien op voor hogere kosten in de kinderopvang’ 1) en … Meer lezen Antwoorden Kamervragen van het lid Nijkerken-de Haan

Stijging aantal FTE Kinderopvang : 11,3 %

Volgens het Van Spaendonck MKB Banenmonitor van het 1e kwartaal 2018 zet de vanaf 2014 ingezette groei in het MKB door. In 2018 zien we een groei van het aantal fte van 4,1% ten opzichte van vorig jaar. Daarmee blijft de werkgelegenheid in het MKB ook in het eerste kwartaal van 2018 verder stijgen. Blijkens de monitor was … Meer lezen Stijging aantal FTE Kinderopvang : 11,3 %

Stijging aantal vacatures

Het aantal openstaande vacatures steeg in het eerste kwartaal 2018 met 8 duizend. Hierdoor waren er eind maart 2018 235 duizend openstaande vacatures. De toename was dit kwartaal kleiner dan in het voorgaande kwartaal, toen het aantal vacatures toenam met 13 duizend. Inmiddels groeit het aantal vacatures al bijna 5 jaar. Er zijn meer dan 2,5 keer zoveel vacatures … Meer lezen Stijging aantal vacatures

Onderhandelingsresultaat CAO kinderopvang 2018-2019

De onderhandelingsdelegatie van Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) heeft met de onderhandelingsdelegaties van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de vakbonden FNV, CNV en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Cao Kinderopvang. Het bestuur van de BK is blij met het tot stand gekomen resultaat. Het doet recht aan de ontwikkelingen in onze sector, de … Meer lezen Onderhandelingsresultaat CAO kinderopvang 2018-2019

Mbo’ers heten voortaan officieel student

Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs) gaat wettelijk verankeren dat jongeren in het mbo voortaan aangesproken worden als student. De huidige term deelnemer is niet dekkend voor de positie van mbo-studenten. Van Engelshoven: “Jongeren in het mbo zijn net zo goed studenten als al die anderen. Door  nu ook in de wet de term deelnemer te … Meer lezen Mbo’ers heten voortaan officieel student

Uitgaven aan kinderopvang stijgen 7,2 procent

In 2017 is 97,5 miljard euro uitgegeven aan zorg, 2,0 miljard meer dan in 2016. De zorguitgaven groeiden minder hard dan de economie in 2017. Uitgaven aan kinderopvang stegen met 7,2 procent het meest. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe, voorlopige cijfers. De zorguitgaven in brede zin namen met 2,1 procent minder snel toe dan het bbp, dat … Meer lezen Uitgaven aan kinderopvang stijgen 7,2 procent

Verslag overleg Nationale ombudsman «Geen powerplay maar fairplay»

De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 16 februari 2018 over toezending afschrift brief aan de Nationale ombudsman over de voortgang van de afhandeling van dossiers, naar aanleiding van het rapport «Geen powerplay maar fairplay» (Kamerstuk 31 066, nr. 396). De vragen en opmerkingen zijn … Meer lezen Verslag overleg Nationale ombudsman «Geen powerplay maar fairplay»

Recordaantal ondernemers verwacht toename personeel

Van de ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven verwacht per saldo 21 procent in het tweede kwartaal meer personeel in dienst te hebben dan in het eerste kwartaal. Sinds de start van de waarneming in 2008, waren er niet eerder zoveel bedrijven positief over de toekomstige werkgelegenheid. Bij 20 procent van de bedrijven worden de bedrijfsactiviteiten … Meer lezen Recordaantal ondernemers verwacht toename personeel

Nieuwe branchevereniging in de kinderopvang

Er is een nieuwe branchevereniging in de kinderopvang opgericht, de Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK). Volgens de website van de nieuwe vereniging is de BVOK is opgericht door zes ondernemers in de kinderopvangsector. Men is zich bewust dat versnippering van belangenorganisaties niet bijdraagt aan een eensgezinde machtige sectorvertegenwoordiging, was de versnippering reeds een feit voordat de BVOK … Meer lezen Nieuwe branchevereniging in de kinderopvang