Arbeid kost in Nederland gemiddeld 33 euro per uur

Per gewerkt uur zijn werkgevers in ons land gemiddeld 33,10 euro kwijt aan arbeidskosten (2012). Dat zijn alle kosten die gemoeid zijn bij het in dienst hebben van personeel: lonen, sociale premies, overwerk- en ontslagvergoedingen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en vakantie, en opleidingskosten e.d.. De verschillen per bedrijfstak zijn groot. Dit maakt het CBS bekend.

Meer lezenArbeid kost in Nederland gemiddeld 33 euro per uur

Vrouwen al op jonge leeftijd minder economisch zelfstandig dan mannen

Mannen zijn vaker economisch zelfstandig dan vrouwen. Dit verschil ontstaat niet pas wanneer vrouwen kinderen krijgen, maar al ruim daarvoor, en wordt grotendeels verklaard doordat jonge mannen (15 tot 27 jaar) met een baan gemiddeld meer uren per week werken dan jonge vrouwen. Dit heeft het CBS vandaag bekend gemaakt.
Gemiddeld werkten de jonge mannen met een baan in 2012 ongeveer 25 uur per week, tegenover 20 uur bij de jonge vrouwen. Wanneer hiermee rekening wordt gehouden, verdwijnt een groot deel van het man-vrouwverschil in economische zelfstandigheid.

Meer lezenVrouwen al op jonge leeftijd minder economisch zelfstandig dan mannen

Jongeren met jeugdzorg meer dan gemiddeld in speciaal onderwijs

In 2013 kregen bijna 105 duizend kinderen provinciaal gefinancierde jeugdzorg, geleverd door Bureaus Jeugdzorg en organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp. Jongeren met jeugdzorg volgen vaker onderwijs aan speciale scholen, of onderwijs op een lager niveau dan andere kinderen in Nederland. Dat maakt het CBS vandaag bekend in de publicatie Gezondheid en zorg in cijfers 2014.

Meer lezenJongeren met jeugdzorg meer dan gemiddeld in speciaal onderwijs

Werkloze jongeren minder snel aan de slag

In het eerste kwartaal van 2014 waren bijna 100 duizend  jongeren van 15 tot 27 jaar die geen onderwijs meer volgen, werkloos. Drie op de tien van hen hadden drie maanden later werk van ten minste 12 uur per week. De afgelopen tien jaar is het aandeel niet-onderwijsvolgende werkloze jongeren dat op korte termijn werk had nog nooit zo laag geweest. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Meer lezenWerkloze jongeren minder snel aan de slag

Minder dan 10 vrouwen sterven jaarlijks tijdens zwangerschap of bevalling

De kans dat vrouwen tijdens de zwangerschap of bevalling overlijden is sinds de helft van de twintigste eeuw meer dan tien keer zo klein geworden. De afname vond vooral plaats in de periode 1950-1970. Vanaf 2007 sterven minder dan tien vrouwen per jaar tijdens zwangerschap of bevalling. De kans om te overlijden tijdens zwangerschap of bevalling is hoger bij oudere vrouwen. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Meer lezenMinder dan 10 vrouwen sterven jaarlijks tijdens zwangerschap of bevalling

Juf er staan twee paardjes op ons schoolplein!

De kinderen van KSH Kidsclub Wereld Op Zuid in dc Zuidwijk (Rotterdam) hebben dit jaar dierendag op een wel heel speciale manier gevierd. Op maandag 6 oktober 2014 kwam Esther van Noort van Horses&Co langs om een workshop paard en verzorging aan de kinderen te geven.

Meer lezenJuf er staan twee paardjes op ons schoolplein!

Lijst van vragen begrotingsstaten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft naar aanleiding van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015, de navolgende vragen ter beantwoording aan de regering voorgelegd.

Meer lezenLijst van vragen begrotingsstaten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015

Het flitsfaillissement van Triodus Kinderopvang

Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het flitsfaillissement van Triodus Kinderopvang (ingezonden 22 oktober 2014).

Vraag 1

Acht u het wenselijk dat er opnieuw dit jaar een grote kinderopvangorganisatie failliet is gegaan en via een zogeheten pre-pack-constructie een doorstart heeft gemaakt?1

 

Meer lezenHet flitsfaillissement van Triodus Kinderopvang

Pedagogisch medewerkers kinderopvang gezocht

Kinder Service Hotels (KSH) is een kinderopvangorganisatie met momenteel een 20-tal vestigingen –voornamelijk in de Randstad- waar meer dan 1200 kinderen worden opgevangen. De dienstverlening kenmerkt zich door een hoge mate van flexibiliteit, kwaliteit en klantgerichtheid. De bedrijfscultuur is te omschrijven als dynamisch, vernieuwend, commercieel en informeel, waarbij het belang van de kinderen, de ouders en medewerkers voorop staan.

Meer lezenPedagogisch medewerkers kinderopvang gezocht

Aantrekkingskracht voor nieuwe baan is hoog in Randstad en Midden Nederland

Er waren in 2013 bijna 850 duizend personen die minder dan een jaar in hun baan werkten. Van deze mensen die een baan vonden was bijna een kwart miljoen regionaal mobiel, dat wil zeggen dat zij zijn gaan werken in een andere regio dan waar zij wonen. Van de mensen die in de Randstad en het midden van het land een baan hebben gevonden is een relatief hoog percentage afkomstig uit een andere regio. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

Meer lezenAantrekkingskracht voor nieuwe baan is hoog in Randstad en Midden Nederland

Stevige aanpak van kindermishandeling noodzakelijk

De Kinderombudsman en het Kinderrechtencollectief maken zich ernstige zorgen over de aanpak van kindermishandeling. Zij baseren zich daarbij op twee recente onderzoeksrapporten. Gezien de relatieve welvaart in Nederland is de omvang van dit probleem, met 118.000 slachtoffers per jaar, te groot. Zowel in het voorkomen van kindermishandeling, als in het creëren van veiligheid nádat kindermishandeling is geconstateerd, is onvoldoende resultaat geboekt.

Meer lezenStevige aanpak van kindermishandeling noodzakelijk

Doe mee aan de enquête over kinderopvang

Net als vorig jaar wil AbvaKabo FNV inzicht krijgen in hoe werknemers in de kinderopvang aankijken tegen zaken die hun werk (kunnen) beïnvloeden

Denk aan arbeidsvoorwaarden, regelgeving in de sector en beslissingen die politiek Den Haag neemt. Welke effecten hiervan ervaar jij zelf en wat voor effect heeft dit op de sector in zijn geheel en de kwaliteit van de opvang?

Meer lezenDoe mee aan de enquête over kinderopvang

Antwoorden over au-pairregeling

Vragen van het lid Azmani (VVD) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief «Beleidsreactie op het WODC rapport over de au-pairregeling» (ingezonden 16 september 2014).

Antwoord van Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) en Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 13 oktober 2014).

Meer lezenAntwoorden over au-pairregeling

Antwoorden op vragen over fraude met kinderopvangtoeslag

Vragen van het leden Nijboer, Yücel en Hamer (allen PvdA) aan de Staatssecretaris van Financiën over fraude met kinderopvangtoeslag (ingezonden 24 juni 2014).

Antwoord van Staatssecretaris Wiebes (Financiën) (ontvangen 16 oktober 2014). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013–2014, nr. 2740.

Meer lezenAntwoorden op vragen over fraude met kinderopvangtoeslag