Niet bezuinigen op inspraak jeugdhulp

Gemeenten spannen het paard achter de wagen door te bezuinigen op jongerenraden in de instellingen voor jeugdhulp. Dat vinden het JeugdWelzijnsBeraad, LOC Zeggenschap in Zorg, Defence for Children, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz. De organisaties maken zich ernstig zorgen over de kwaliteit van de hulp als jongeren aan de zijlijn staan.

In veel jeugdinstellingen bestaat nu nog een aparte jongerenraad die advies geeft aan de directie. Vanaf januari dit jaar gaan gemeenten over de jeugdhulp, waarop wethouders direct fors moeten bezuinigen. ,,Jongerenraden worden makkelijk gezien als vetrandje dat je kan wegsnijden”, aldus Arnold Kassing van het JeugdWelzijnsBeraad. ,,Maar zo’n bezuiniging levert bijzonder weinig op, terwijl het in de toekomst veel euro’s kan kosten als instellingen planken gaan misslaan doordat ze jongeren niet meer consulteren.’

Meer lezenNiet bezuinigen op inspraak jeugdhulp

Vacature in de kinderopvang

Heeft u een vacature en wilt u deze geplaatst hebben ?

 • Wilt u deze makkelijk onder aandacht brengen van een gerichte doelgroep ?
 • Wilt u dat de vacature gewoon direct zichtbaar is ?
 • Wilt u dat potentiële kandidaten niet hoeven in te loggen om uw vacature te zien ?
 • Wilt u meerdere vacature plaatsen ?
 • Wilt u vacature zelf beheren (aanpassen, verlengen, verwijderen) ?
 • Wilt u dit kosteloos doen ?
 • Wilt u goede vindbaarheid van uw vacature op internet ?
 • Wilt u vacature doorgeplaatst hebben op Facebookpagina (+ 3.500 volgers) ?
 • Wilt u vacature doorgeplaatst hebben op Twitter (+ 1.100 volgers) ?

Meer lezenVacature in de kinderopvang

Bussemaker en Dekker: Onderwijs is in beweging, maar verbeteringen blijven nodig

Het Nederlandse onderwijs doet veel om leerlingen, studenten en docenten uit te dagen om zich optimaal te ontwikkelen. Maar de verschillen tussen scholen die het goede voorbeeld geven en de instellingen die achterblijven zijn te groot. Daarom blijft verbetering nodig en moeten achterblijvers leren van de kopgroep. Dat zeggen minister Bussemaker (OCW)  en staatssecretaris Dekker (OCW) naar aanleiding van het Onderwijsverslag 2013-2014 (de Staat van het Onderwijs) dat vandaag door de Inspectie van het Onderwijs aan de bewindslieden werd aangeboden.

Meer lezenBussemaker en Dekker: Onderwijs is in beweging, maar verbeteringen blijven nodig

Rechtswaarborgen onder druk bij plaatsen kinderen in detentie

Defence for Children maakt zich grote zorgen over het detineren van kwetsbare kinderen in de gesloten gezinsvoorziening in Zeist. Een proef waarbij de Dienst Terugkeer en Vertrek, in plaats van de Hulpofficier van Justitie, de bevoegdheid krijgt om kinderen in detentie te stellen is uitgebreid tot alle gezinslocaties in Nederland. Dit nog voordat de beloofde evaluatie is uitgevoerd. Een belangenafweging over de kinderen ontbreekt in veel zaken. De rechtswaarborgen staan onder druk.

Meer lezenRechtswaarborgen onder druk bij plaatsen kinderen in detentie

Hoeveel scholen telt Nederland?

Belangrijkste cijfers over het onderwijs met Onderwijsincijfers.nl op één website te vinden

Nederland telt 642 scholen voor voortgezet onderwijs. Op het HBO zitten 445 900 studenten, van wie 51,4 procent vrouw is. In de Europese Unie is het percentage voortijdig schoolverlaters 12 procent. Van elke honderd leerlingen die op de basisschool beginnen, halen er uiteindelijk 13 een master. Van de studenten die het HBO na schooljaar 2011/’12 verlieten, had meer dan drie kwart op 1 oktober 2012 een baan. En in Nederland is 40,2 procent van de beroepsbevolking middelbaar opgeleid.  Deze en nog veel meer actuele cijfers over het onderwijs in Nederland zijn vanaf vandaag te raadplegen op Onderwijsincijfers.nl.

Meer lezenHoeveel scholen telt Nederland?

Aantal spijbelaars neemt af !

Het aantal spijbelaars is na jaren van stijging in het schooljaar 2013-2014 met 10% afgenomen ten opzichte van het schooljaar ervoor. Daarom is er sprake van een trendbreuk. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris presenteert jaarlijks op de Dag van de Leerplicht cijfers over schoolverzuim.

Dekker: ‘Spijbelen wordt steeds beter aangepakt. Dat is belangrijk, want kinderen horen gewoon op school te zitten. En we weten dat wat begint met spijbelen vaak eindigt dat kinderen helemaal niet meer naar school gaan. Samen met gemeenten in het hele land gaan we de komende jaren spijbelen daarom nog verder terugdringen.’

Meer lezenAantal spijbelaars neemt af !

Week van het Jonge Kind 2015

Op 10 april 2015 zal het openingscongres voor de WVHJK15 worden gehouden in Panama te Amsterdam, van 8.30-13.30 uur. Het thema van het congres en de Week is ‘Spelen is meer dan spelen’.  Noraly Beyer zal hierbij dagvoorzitter zijn. Zij zal het programma en de paneldiscussie in goede banen leiden.

Meer lezenWeek van het Jonge Kind 2015

Voltijdswerkende moeders en vaders vrijwel even vaak manager

Van alle werkende vrouwen hadden in 2014 bijna vier op de honderd een managementfunctie. Dat is minder vaak dan bij mannen van wie negen op de honderd manager waren. Dit verschil hangt samen met het feit dat de meeste vrouwen in deeltijd werken, zeker wanneer ze jonge kinderen hebben. Maar de kleine groep moeders die in voltijd werkt is juist relatief vaak manager, bijna net zo vaak als vaders. Dat maakt het CBS vandaag bekend.

Meer lezenVoltijdswerkende moeders en vaders vrijwel even vaak manager

Kiddies Kinderdagverblijf opent tweede Kiddies-GROEN vestiging

De wereld om ons heen verandert en Kiddies Kinderdagverblijf verandert mee!
Dat telt ook voor de Kiddies vestiging aan het Arkplein. Nadat zij vorig jaar hun 25ste jubileum hebben gevierd gaat Kiddies ook hier ‘op groen’. Eerder transformeerden zij hun vestiging aan de Pieter Langendijkstraat tot eerste groene kinderopvang in Alkmaar en nu is de tweede Kiddies-GROEN vestiging een feit.

Meer lezenKiddies Kinderdagverblijf opent tweede Kiddies-GROEN vestiging

Stemmingen Kinderopvang en peuterspeelzalen inzake oudercommissie

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen) (34045).

(Zie vergadering van 29 januari 2015.)

Meer lezenStemmingen Kinderopvang en peuterspeelzalen inzake oudercommissie

Stemmingen moties Kinderopvang en peuterspeelzalen

Aan de orde zijn (dd 3 februari 2015 ) de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen,

te weten:

 • de motie-Kooiman/Siderius over toezicht op gastouders (34045, nr.11);

 • de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over het jaarlijks monitoren van het aantal oudercommissies (34045, nr. 13);

 • de motie-Yücel c.s. over geschikte vormen van alternatieve ouderraadpleging (34045, nr. 14).

Meer lezenStemmingen moties Kinderopvang en peuterspeelzalen