Nokik grotendeels verder na faillissement

  • door

De kinderopvang organisatie Nokik (Nederlandse Organisatie Kwaliteit In Kinderopvang) is grotendeels overgenomen door Brood en Spelen. Voor een 6-tal locaties is het faillissement op 29 oktober 2013 uitgesproken door de Rechtbank.

Nokik heeft verschillende kinderdagverblijven in Haarlem, Beverwijk, Ridderkerk en Breda en buitenschoolse opvang locaties in Haarlem, Beverwijk, Wijk aan Zee, Utrecht, Leidsche Rijn, Hoevelaken, Rotterdam en Capelle aan den IJssel en verzorgt Tussenschoolse Opvang bij meerdere scholen.

De volgende locaties sluiten mogelijk op 1 december 2013:

  • KDV het Springetje, Breda
  • KDV De Kleine Draeck, Ridderkerk
  • KDV De Schildpad, Haarlem
  • KDV & BSO Nijlpaard, Haarlem
  • BSO ’t Kraaiennest, Beverwijk

Uitspraken faillissement Rechtbank Noord-Holland,

Staatscourant 31 oktober 2013

  • op 29 oktober 2013 inzake (F.15/13/604) NOKIK B.V., vest.adr. Robert Kochlaan 318, 2035 BK Haarlem, corr.adr. Postbus 4137, 2003 EC Haarlem, KvK Amsterdam, 34127166, hodn KINDERDAGVERBLIJF DE SCHILDPAD; KINDERDAGVERBLIJF HET NIJLPAARD; KINDERDAGVERBLIJF MYRTHE; BSO DE MEEUW. Cur: mr. A.G. Moeijes, Postbus 397, 1970 AJ IJmuiden, tel. 0255-547800. RC: mr. H.J.M. Burg.
  • – op 29 oktober 2013 inzake (F.15/13/605) KINDEROPVANG DE RIDDERTJES B.V., vest.adr. Robert Kochlaan 318, 2035 BK Haarlem, corr.adr. Postbus 4137, 2003 EC Haarlem, KvK Amsterdam, 50137972. Cur: mr. A.G. Moeijes, Postbus 397, 1970 AJ IJmuiden, tel. 0255-547800. RC: mr. H.J.M. Burg.
  • – op 29 oktober 2013 inzake (F.15/13/606) NOKIK LEIDSCHE RIJN B.V., vest.adr. Robert Kochlaan 318, 2035 BK Haarlem, corr.adr. Postbus 4137, 2003 EC Haarlem, KvK Amsterdam, 34323794. Cur: mr. A.G. Moeijes, Postbus 397, 1970 AJ IJmuiden, tel. 0255-547800. RC: mr. H.J.M. Burg.

 

Blijkens het persbericht op de website van Nokik neemt Brood en Spelen de meeste locaties over van Nokik.

Per 1 november 2013 neemt Brood & Spelen het overgrote deel van de activiteiten van NOKIK Kinderopvang over. Brood & Spelen neemt alle TSO-activiteiten (tussenschoolse opvang) van NOKIK over, plus de meeste VSO- (voorschoolse opvang) en NSO-activiteiten (naschoolse opvang) en twee kinderdagverblijven (KDV). In de bijlage staat de complete lijst.

Andreas Ezinga, directeur Brood & Spelen, ziet de overname van de NOKIK activiteiten als een logisch vervolg op de eerder ingeslagen weg: “We zijn al enige tijd bezig om onze activiteiten te verbreden. Met als oogmerk het bieden van opvang als het nodig is. We streven naar integrale opvang in het kader van het concept Brede School. De ervaring en kennis van NOKIK op dit gebied kunnen daaraan een waardevolle bijdrage leveren. Vooral omdat de visie en missie van beide organisaties op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Deze overname maakt van Brood & Spelen een grote speler in de Nederlandse kinderopvang, en zelfs de grootste in de tussenschoolse opvang.”

Soepele overgang. Een team van pedagogisch medewerkers, kwaliteitszorg en planning van NOKIK gaat mee naar Brood & Spelen. Op die manier blijft niet alleen kennis en ervaring maar ook de band met de partners (scholen en sportaccommodaties), ouders en verzorgers bestaan.

De komende tijd besteedt Brood & Spelen extra aandacht aan de locaties die door deze overname onderdeel van de organisatie worden. Zo nodig, krijgen ze een extra kwaliteitsimpuls. Onderzocht wordt bijvoorbeeld of er ruimte is voor extra activiteiten en nieuwe diensten.

Wie is Brood & Spelen? Brood & Spelen bestaat sinds 2004 en is een groeiende organisatie in kinderopvang. Nu actief op ongeveer 50 scholen en sportverenigingen in verschillende regio’s in Nederland. Na de overname is Brood & Spelen de grootste aanbieder in tussenschoolse opvang en actief op zo’n 70 scholen.

Brood & Spelen zet het belang van het kind voorop, in samenspraak met de scholen en sportverenigingen waar kinderen worden opgevangen. Er wordt een vertrouwde en huiselijke omgeving gecreëerd waar kinderen zich veilig en op hun gemak voelen. Het aanbod aan activiteiten is gevarieerd. De organisatie is permanent in beweging, speelt in op nieuwe ontwikkelingen en houdt rekening met wensen van ouders en verzorgers. Kwaliteit is daarbij de leidraad.

Waarom overname NOKIK-activiteiten? Als gevolg van de crisis maken steeds minder kinderen gebruik van kinderopvang. Ook NOKIK kreeg daar steeds meer last van. De afgelopen twee jaar is gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de activiteiten uit te breiden en ook naar partners om mee samen te werken. Gedeeltelijk is dat gelukt. Dank zij overname door Brood & Spelen kunnen de meeste NOKIK locaties blijven bestaan.

Bron : website Nokik

Deel dit artikel