Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Schalkhaar? Zuss Kinderopvang is een kinderdagverblijf met maximaal 32 kindplaatsen. Gegevens locatie Zuss Kinderopvang Koningin Wilhelminalaan 22 7433CH Schalkhaar Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 206172953. Dit betekent dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen en […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl