Vogelnest is een kinderdagverblijf met maximaal 70 kindplaatsen in Sint Pancras. Deze locatie is sinds 13-5-2024  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 166693650. Gegevens locatie Vogelnest Sperwer 1 1834XN Sint Pancras Aanbod VE (voorschoolse educatie): Ja Ouderparticipatiec crèche: Nee Inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang betekent dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl