Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Emmeloord? VE plus is een kinderdagverblijf met maximaal 10 kindplaatsen. Gegevens locatie VE plus Europalaan 40A 8303GJ Emmeloord Aanbod VE (voorschoolse educatie): Ja Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 103347379. Dit betekent dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen en regelgeving […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl