De Top 100 houders Kinderopvang mei 2023 is weer opgemaakt. Alhoewel het totaal aantal kindplaatsen van de Top 100 houders Kinderopvang (op basis van KVK- registratie) stijgt, is een groot gedeelte toe te wijzen aan doorvoeren van fusies. Zo is gro-up Kinderopvang B.V al enige tijd bezig de vestigingen vanuit andere rechtspersonen over te zetten, […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl