Het kabinet wil meertalige dagopvang in de kinderopvang mogelijk maken en heeft daarvoor een wijziging van de Wet kinderopvang voorbereid. Vanaf de inwerkingtreding van het wetsvoorstel kunnen kindcentra maximaal 50% van de dagelijkse opvangtijd aanbieden in het Duits, Engels of Frans. Deze regels zijn verder uitgewerkt in het Besluit kwaliteit kinderopvang. Dit ontwerpbesluit staat nu ter internetconsultatie open.

 

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van de Rijksoverheid